Månedsnyt fra Børnerådet december 2015

07-12-2015

Ny undersøgelse: Stor opgave for kommunerne at hjælpe uledsagede flygtninge

Netop nu oplever Danmark et stigende antal børn, der flygter fra deres hjemland og kommer til Danmark alene. De vil meget gerne være en del af det danske samfund, og de har klare ideer om, hvad der skal til for at hjælpe dem til et god tilværelse i Danmark. Men det er langtfra let, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet, som kaster lys over de mindreårige uledsagede flygtninges erfaringer.

Læs Børnerådets undersøgelse: ’Man har brug for både hjælp og held’

Hvordan taler man med børn om angrebene i Paris?

Terrorangrebet i Paris i november var skræmmende for både børn og voksne. De færrest børn kunne undgå at høre om begivenhederne, og derfor udsendte Børnerådet en række gode råd til, hvordan man kan tale med børn om angrebene.

Se Børnerådets råd

Børn og unge giver gode råd til #godstilpånettet

Børneportalen og det nye danske pop-fænomen Cisilia har valgt de ti bedste idéer til at skabe god stil på nettet. Idéerne kommer fra skoleelever i hele landet, der deltog i konkurrence om en koncert med Cisilia.

Se videoen med de bedste forslag

Forebyggelse og rådgivning kan forhindre overgreb mod børn

Et nyt lovforslag vil sætte ind med højere straf for seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Børnerådet tror ikke, højere straf i sig selv har en præventiv effekt i form af færre overgreb. Rådet er derimod mere positivt indstillet over for, at forslaget samtidig lægger op til en række initiativer, der skal styrke både det forebyggende arbejde og rådgivningen til potentielle krænkere.

Læs Børnerådets høringssvar

Integrationspotentiale som kriterie for asyl kan diskriminere sårbare børnefamilier

Et nyt lovforslag vil gøre kvoteflygtninges potentiale for at blive integreret i Danmark til et centralt kriterie for, om de kan få opholdstilladelse. Børnerådet mener, at forslaget vil stille børn i sårbare familier uforholdsmæssigt ringe, fordi det vil begrænse disse familiers mulighed for at få asyl.

Læs Børnerådets høringssvar

Børnerådet støtter lovændring i bortførelsessager

Et nyt lovforslag vil lukke op for konfliktmægling og økonomisk støtte til børn og en forældre, der henter sit barn i udlandet. Børnerådet bakker op om lovforslaget.

Læs Børnerådets høringssvar

Børnerådet på Facebook

Følg Børnerådets facebookside og få løbende aktuelle nyheder, der holder dig opdateret på Rådets arbejde og væsentlige dagsordener inden for børne- og ungeområdet.

Se mere på Børnerådets facebookside