Månedsnyt fra Børnerådet december 2014

01-12-2014


Børneportalens julekalender

Børnerådet har i snart halvandet år drevet hjemmesiden Børneportalen.dk, som hjælper børn og unge med information om deres rettigheder og hjælp til at finde det rigtige rådgivningstilbud, hvis de har brug for hjælp.

I december måned kan du følge med i Børneportalens julekalender, hvor kendte ansigter hver dag vil fortælle om børns rettigheder.

Følg med i julekalenderen på Børneportalens facebookside.

Læs mere om Børneportalen.

Børnerådet og socialministeren har været til børnemøde om det gode børneliv i dagtilbud

Den 25. november afholdt Børnerådet et møde mellem socialminister Manu Sareen og en gruppe børnehavebørn fra to forskellige institutioner i København og Hvidovre. Børnemødet er et led i et større projekt, som handler om at få børnenes perspektiv på, hvad der er det gode børneliv i dagtilbud. Til mødet havde børnene forberedt sig på at sige noget om temaerne venskaber og voksenrelationer, og de gav også deres bud på, hvad der er det bedste og det dårligste ved at gå i børnehave. Mødet bestod af en god blanding af leg, interview og klassisk mødestruktur i børnehøjde, og socialministeren var med på både interviewleg og kluddermor.

Børnerådet udarbejder nu et notat til socialministeren som input til ministerens arbejde med dagtilbudsområdet. Notatet skal indeholde erfaringerne fra børnemøderne, en sammenfatning af Børnerådets tidligere undersøgelser i Minibørnepanelet samt den nyere forskning om betydningen af dagtilbud.

Læs mere om Børnerådets Minibørnepanel.


Minister vil begrænse brugen af isolationsfængsling af børn

I oktober måned sendte Børnerådet og Institut for Menneskerettigheder et åbent brev til justitsministeren for at få reglerne for isolation af børn i de danske fængsler ændret. Ministeren har siden da været til samråd om sagen, og hun er imødekommende over for ændringer på området. Institutionerne er på nuværende tidspunkt blevet bedt om at begrænse brugen af isolationsfængsling af unge under 18 år, og Direktoratet for Kriminalforsorgen vil i løbet af de næste tre måneder holde øje med udviklingen i antallet af isolationsfængslinger. Hvis tallet ikke er faldet markant i løbet af de tre måneder, vil ministeren bede Direktoratet om at komme med forslag til nye initiativer. Børnerådet opfordrer fortsat til et forbud mod isolationsfængsling af unge under 18 år, men rådet ser ministerens initiativ som et skridt i den rigtige retning.

Læs mere om Børnerådets holdning til isolation af børn på Børnerådets hjemmeside.

Børns trivsel afhænger af et aktivt fritidsliv

Et aktivt fritidsliv med faste fritidsinteresser skaber bedre trivsel. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt ca. 2.000 børn i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at børnene gerne vil bruge mere tid på sport, bøger, nyheder og samvær med vennerne og mindre tid på tv-kiggeri og computerspil.

Læs mere i ’Børneindblik 8/14: Et aktivt fritidsliv skaber bedre trivsel’.

Du kan også læse flere resultater fra Børne- og Ungepanelet i tidligere udgaver af Børneindblik.


Forældreguide om børn og computerspil

Computerspil er en væsentlig del af mange børns mediebrug, og de kan være kilde til både oplevelser og læring. Spillene findes i et hav af afskygninger og til alle aldersgrupper. Som forælder bør man være opmærksom på, hvilke computerspil ens børn spiller. Multimedieforeningen har derfor i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge udgivet en forældreguide, der skal hjælpe forældrene til at forstå deres børns spilleverden bedre. Guiden gennemgår forskellige computerspilsgenrer og platforme, og den forklarer det fælles europæiske aldersmærkningssystem ’PEGI’. Samtidig kan man læse, hvordan forskellige spilkonsoller kan indstilles, så man kan begrænse børnenes adgang til at købe og spille spil.

Besøg kampagnens hjemmeside og download ’Computerspil for børn og unge – en forældreguide’.


Plejebørn vil høres og inddrages

Børnerådet nedsatte for nylig en ekspertgruppe af børn med erfaring i at være anbragt i en plejefamilie. Ekspertgruppen skulle give deres bud på, hvordan man bedst muligt undgår sammenbrud i plejefamilieanbringelser og i det hele taget får skabt gode anbringelser i plejefamilierne. Nu kan du læse om børnenes anbefalinger i et nyt hæfte, Børnerådet netop har udgivet. De efterspørger blandt andet bedre forberedelse af plejefamilien, mere inddragelse i egen sag og mere stabile sagsforløb.

Læs hæftet 'De skal være forberedt på, at deres liv bliver anderledes - Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie'.


Inddragelse af børn og unge i kommunalpolitik betaler sig

Ved Børnerådets konference ’Beslutninger i Børnehøjde’, der blev afholdt den 11. november, blev det slået fast, at inddragelse af børn og unge i kommunalpolitik kan betale sig. På konferencen så vi forskellige eksempler på, hvordan kommunerne kan inddrage børn og unge i beslutningsprocesserne – både på et overordnet politisk niveau og i konkrete projekter.

Læs mere og hent præsentationer fra konferencen ’Beslutninger i Børnehøjde’.

Læs KL og Børnerådets fælles debatindlæg, som tager udgangspunkt i konferencen ’Beslutninger i Børnehøjde’.