Månedsnyt fra Børnerådet august 2014

04-08-2014

Det nordiske ombud holder møde på Grønland

Børnerådets formand, Per Larsen, rejser i august til Grønland for at deltage i Nordisk ombudsmandsmøde 2014. Med udgangspunkt i børns rettigheder vil de nordiske lande dele erfaringer og viden om blandt andet børneinddragelse og særligt udsatte børn, og hvordan man bedst muligt sikrer børns trivsel.

Læs, hvordan vi arbejder med børneinddragelse i Børnerådet.

Ny undersøgelse om børnehavebørns medievaner

I efteråret sætter vi gang i en ny undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel, hvor vi har fokus på børnehavebørns medievaner. I undersøgelsen vil vi blandt andet spørge de 5-årige, hvad de synes om, og hvordan de bruger digitale medier i deres hverdag. Vi fremlægger undersøgelsens resultater i slutningen af 2014.

Læs mere om Børnerådets Minibørnepanel.

Børnerådets formand deltager i Socialt topmøde 2014

Børnerådets formand, Per Larsen, deltager i august i Socialt topmøde 2014 om regeringens sociale 2020-mål. På mødet vil Børnerådet bringe de unges perspektiver i spil ved at lade en gruppe unge fortælle om deres oplevelser og erfaringer med anbringelser, uddannelsessystemet og livet i et socialt udsat boligområde. De unges erfaringer skal kaste et lys over, hvordan vi ud fra et børne- og ungeperspektiv kan fokusere kræfterne for at nå 2020-målene.

Læs om regeringens sociale 2020-mål (pdf).

Folkeskoleelever er bekymrede folkeskolereformen

Snart starter danske skolebørn på et nyt skoleår, som byder på en helt ny hverdag med den nye folkeskolereform. Børnerådet spurgte i foråret ca. 2.000 børn i 7. klasse om deres holdning til den kommende folkeskolereform. Svarene viser, at 41 pct. af børnene tror, at skolen bliver dårligere med reformen. Kun 16 pct. tror, at skolen bliver bedre efter reformen.

Læs mere om undersøgelsens resultater i Børneindblik 5/14 'Elever er bekymrede for folkeskolereformen' (pdf).

Man kan nu tilmelde sig Børnerådets konference om børneinddragelse

Vi har nu åbnet for tilmeldingen til Børnerådets konference om børneinddragelse, som vi holder d. 11. november 2014. Konferencen henvender sig til kommunalpolitikere og forvaltningschefer, der vil have mere viden om, hvordan inddragelse af børn og unge kan bidrage til bæredygtige beslutninger.

Hvis du vil vide mere om konferencen, kan du kontakte AC-sekretær Suzanne Ryding Rosenkilde på srn@brd.dk eller 3378 3314.

Tilmeld dig konferencen på Børnerådets hjemmeside.