Månedsnyt fra Børnerådet april 2018

06-04-2018

Debatindlæg: Børnerådet: Signalpolitik afhjælper ikke kriminalitet blandt unge
Tvang. Straf. Sanktioner. Ordene er blevet en fast del af regeringens retorik. Per Larsen forklarer i Altinget, hvilke konsekvenser det får for børnene, når regeringen vil forebygge ungdomskriminalitet og nedbryde ghettoer med signalpolitik.

Læs hele debatindlægget bragt i Altinget: social

Debatindlæg: Sæt borgerne og ikke systemerne i centrum
Regeringen truer med at rive børnenes hjem ned, hvis de bor i en ghetto. I stedet burde politikerne bruge kræfterne på at nedbryde siloerne i det offentlige system, påpeger Per Larsen i et debatindlæg om regeringens ghettoudspil.

Læs hele debatindlægget bragt i Jyllands-Posten

Høringssvar: Brud på den særligt udvidede underretningspligt bør straffes efter gældende lovgivning i straffeloven
Det har ulykkelige konsekvenser, når den udvidede underretningspligt ikke efterleves. Børnerådet mener, at tilfælde af brud på den særligt udvidede underretningspligt bør straffes efter den gældende lovgivning i straffeloven, fremfor at der indføres en selvstændig straffebestemmelse i serviceloven, som lovforslaget lægger op til.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Børnerådet støtter forslaget om udskydelse af forældelsesfristen i sager om vold mod børn i hjemmet med visse bemærkninger
Forslaget indebærer en udskydelse af forældelsesfristen i sager om vold mod børn i hjemmet, så den først løber, når barnet fylder 21. Samtidig foreslås en skærpet straf på op til 6 års fængsel for gentagen simpel vold i familien. Børnerådet påpeger dog, at straf sandsynligvis ikke er løsningen på sociale og sundhedsmæssige problemer, og at simpel vold i hjemmet bedst bekæmpes ved forebyggelse og oplysning.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Børnerådet hilser forslaget om Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer velkomment med visse ændringer
Det er positivt, at nyt lovforslag vil bidrage til at indrette systemerne efter borgerens behov frem for omvendt. Forslaget lægger op til, at borgere med komplekse problemer får én indgang til kommunen i stedet for flere forskellige handleplaner. Dog er det vigtigt, at børn og unge sikres én koordinerende sagsbehandler, og at planer fra psykiatrien inddrages i arbejdet med én handleplan.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger