Månedsnyt fra Børnerådet april 2017

05-04-2017

Nyt materiale skal hjælpe børn, der bliver udsat for seksuelle overgreb
Når børn bliver udsat for seksuelle overgreb, kan det være meget svært for voksne at få øje på. Mange fagfolk står tit med en tvivl og usikkerhed, fordi det kan være vanskeligt at dokumentere, at overgrebene har fundet sted. Et nyt oplysningsmateriale til fagfolk skal sikre, at flere overgreb bliver opdaget og handlet på.

Se oplysnings- og undervisningsmaterialet på www.mistanken.dk

Børn på børnecentre bør have samme rettigheder som anbragte unge
Lovforslaget, der handler om indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige flygtninge, tager udgangspunkt i 'Lov om voksenansvar', som bruges på anbringelsesområdet. Men forslaget afviger på væsentlige områder, hvilket undrer Børnerådet, der mener, at børn på børnecentre bør have samme rettigheder som anbragte børn og unge.

Læs høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Børnerådet søger en souschef, der kan stå i spidsen for Børnerådets udflytning
Som led i regeringens udflytningsplan er Børnerådet i gang med at flytte sekretariatet til Billund. I den forbindelse søger Børnerådet en dygtig souschef, som kan være med til at sætte det nye hold. Ansøgningsfristen er den 7. april. 

Læs hele stillingsopslaget

Børnerådet søger analysekonsulent til børneinddragelse
Børnerådets sekretariat søger en analysekonsulent, som kan stå for arbejdet med at gennemføre spørgeskemaundersøgelser i Børnerådets Børne- og Ungepanel, der består af 5.000 børn i 7. klasse. Børnerådet er omfattet af regeringens udflytningsplan og skal flytte til Billund. Det betyder, at stillingens arbejdssted fra den 1. oktober 2017 er i Billund. Ansøgningsfristen er den 19. april. 

Læs hele stillingsopslaget

Børnerådet holder lukket i påsken
Vi ønsker god påske og holder lukket fra mandag den 10. april til og med mandag den 17. april.