Månedsnyt fra Børnerådet april 2016

04-04-2016

Ny undersøgelse: Børns oplevelser med børnehusene

Børn, der har været involveret i sager om seksuelle overgreb eller vold, føler sig godt hjulpet af børnehusenes indsats. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet. I februar vedtog Folketinget en lovændring, som betyder, at børn op til 15 år – mod tidligere 12 år – kan blive videoafhørt i børnehusene i sager om seksuelle overgreb. Ændringen gør, at flere børn nu får mulighed for at undgå opslidende forløb i retssalene. Per Larsen opfordrer derfor Folketinget til at sikre børnehusenes ressourcer fremadrettet.

Læs Børnerådets Børnenotat: Børns oplevelser med børnehusene

Ny undersøgelse: Forældres skænderier får unge til at bekymre sig om skilsmisse

Forældres hyppige og højlydte skænderier får unge til at tænke på skilsmisse. De unge, der bekymrer sig om skilsmisse, har lavere livstilfredshed end andre unge. Det viser Børnerådets nye landsdækkende undersøgelse blandt 1.500 elever i 8. klasse. Per Larsen opfordrer politikerne til at skabe bedre vilkår for børnefamilier i Danmark.

Læs Børnerådets Børneindblik: Forældres skænderier får unge til at bekymre sig om skilsmisse

Hvordan taler man med børn om angrebene i Bruxelles?

Terrorangrebet i Bruxelles den 22. marts var skræmmende for både børn og voksne. De færreste børn kunne undgå at høre om begivenhederne. Børnerådet har en række gode råd til, hvordan man kan tale med børn om angrebene.

Se Børnerådets råd

Lovændring skaber fattigdom og gør udsatte børn mere udsatte

Den 17. marts vedtog regeringen et kontanthjælpsloft og en såkaldt integrationsydelse. Børnerådet advarede sammen med en række børneorganisationer mod konsekvenserne af de nye ydelser, der skubber tusindvis af børn ud i fattigdom.

Læs debatindlægget i Politiken: Præcis i dag bliver en generation af børn i Danmark fattigere

Individuel vurdering er nødvendig, hvis mindreårige skal indgå ægteskab

I Danmark skal man være 18 år for at blive gift. Men Børnerådet bakker i et nyt høringssvar op om, at der kan gives dispensation til ægteskaber af modne mindreårige, der forstår konsekvenserne af at indgå ægteskab. Det er afgørende, at der foretages en konkret og individuel vurdering, hvor der bliver taget hensyn til den mindreårige, og hvor den mindreåriges eget syn på ægteskabet bliver tillagt særlig vægt.

Læs Børnerådets høringssvar: Individuel vurdering er nødvendig, når myndighederne skal afgøre, om mindreårige kan indgå i ægteskab

Børnerådet på Facebook

Følg Børnerådets facebookside og få løbende aktuelle nyheder, der holder dig opdateret på rådets arbejde og væsentlige dagsordener inden for børne- og ungeområdet.

Se mere på Børnerådets facebookside