Materiale om omsorgssvigt

Vold i hjemmet - et hæfte til børn og unge

Vold i hjemmet - et hæfte til børn og unge

På baggrund af Børnerådets store undersøgelse om vold i hjemmet, har vi lavet en pixirapport med nogle af resultaterne målrettet til børn og unge. Her kan de læse om, hvordan 4.046 7.-klasseelever i Børne- og Ungepanelet forholdte sig til spørgsmål om vold i hjemmet. De unge svarede blandt andet på, hvad, de synes, kendetegner vold; hvilke rettigheder, de tror, børn har i forbindelse med vold i hjemmet; og om de selv eller nogen i deres familie er blevet udsat for vold.

I hæftet er der også spørgsmål til hvert kapitel, der kan bruges som oplæg til diskussion og debat i klasserne. 

Læs "Vold i hjemmet - et hæfte til børn og unge". 

”Hvis man ikke kan stole på sine forældre, hvem kan man så stole på?” (2016)

”Hvis man ikke kan stole på sine forældre, hvem kan man så stole på?” (2016)

I en ny kvalitativ undersøgelse fra Børnerådet fortæller en gruppe unge, der har levet med vold i hjemmet, hvordan de gennem deres barndom har oplevet alt for mange svigt – ikke kun fra deres forældre, men også fra andre voksne omkring dem. Børnerådets formand Per Larsen er chokeret over, at der ikke er nogen, som har reageret på volden, og efterlyser en mere målrettet indsats mod vold i hjemmet.

Læs Børnerådets undersøgelse: ”Hvis man ikke kan stole på sine forældre, hvem kan man så stole på?”

Rettidig omsorg (2013)

Rettidig omsorg (2013)

Børnerådet præsenterer her 16 korte film om tidlig opsporing af omsorgssvigt blandt 6-12-årige børn.

Filmene lægger op til debat om de udfordringer, der kan opstå, når man som fx pædagog, lærer, tandlæge eller sundhedsplejerske bliver opmærksom på omsorgssvigt og overgreb.

I filmene giver en række erfarne fagfolk gode råd til, hvordan man kan opfange signaler på omsorgssvigt og til, hvordan man kan handle på signalerne.

Der er også film med fire unge om hvordan deres liv kunne have været anderledes, hvis de forskellige faggrupper havde grebet rettidigt ind.

Filmene henvender sig til alle, der arbejder med børn i 6-12-års-alderen. De kan bruges på uddannelserne og på arbejdspladserne som oplæg til debat og refleksion om, hvordan man som professionel bedst muligt hjælper omsorgssvigtede børn.

Filmene kan ses på YouTube.

Downlaod en pjece om filmene.

Mod en optimal model af børn i sager om seksuelt misbrug - Et forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet (2001)

Danske børn, der er berørt af sager om seksuelt misbrug, må garanteres en langt bedre retssikkerhed. Myndighederne bør stoppe den praksis, der tillader en mistænkt krænker at overvære videoafhøringen af barnet fra et andet rum, mens afhøringen finder sted. Rapporten kommer med en række anbefalinger, der kan sikre en bedre beskyttelse af børn i sager om seksuelt misbrug.

Læs forslaget.

Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til en national strategi (1999)

Børnerådet har udarbejdet et forslag til en national strategi vedrørende seksuelt misbrug af børn. Forslaget indeholder 16 konkrete initiativer. Nogle kræver lovgivning, andre gør ikke, men kan udvikles gennem initiativer fra statsligt eller kommunalt hold. De 16 initiativer, som er fordelt på 5 indsatsområder, kan læses her:

Læs de 16 initiativer, som er fordelt på 5 indsatsområder.

Særligt truede unge fra etniske minoritetsgrupper (1999)

Børnerådet og Voldssekretariatet har i efteråret 1998 og foråret 1999 haft en række rundbordssamtaler med repræsentanter fra etniske minoritetsgrupper og andre personer med indsigt i området.

Det er der kommet følgende debatoplæg ud af. Hensigten med debatoplægget er at lægge op til den nødvendige debat om synsvinkel, holdning, hidtidige praksis og alternativer i forbindelse med særligt truede unge fra etniske minoritetsgrupper.

Læs debatoplægget.

Forældre må ikke slå deres børn (1998)

Informationsfolder om afskaffelsen af revselsesretten på engelsk, tyrkisk, urdu, arabisk og bosnisk/serbisk/kroatisk. Folderens tekst informerer om revselsesrettens afskaffelse og baggrunden herfor. Folderne er 2. etape af informationskampagnen "Nej til bank".

Download folderne på forskellige sprog:

Når jeg får børn, vil jeg aldrig slå dem (1998)

Børnerådet, Børns Vilkår og Voldssekretariatet gennemførte i efteråret 1998 en informationskampagne om, at revselsesretten er afskaffet.

Folderen "Når jeg får børn vil jeg aldrig slå dem" blev i den forbindelse sendt til alle forældre med børn mellem 0 og 10 år. Hensigten med folderen er at give forældre nogle tip til en konstruktiv opdragelse uden brug af lussinger, endefuld og klask over fingrene.

Folderen er desværre ikke tilgængelig.