Materiale om medier

Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet (2017)

Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet (2017)

16 pct. af unge i 9. klasse er blevet mobbet på nettet inden for det seneste år, og 15 pct. har udsat andre for digital mobning, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.390 elever i 9. klasse. Undersøgelsen viser også, at en del af de unge, der er blevet mobbet på nettet, også selv har mobbet andre online inden for det seneste år.

Læs Børnerådets Børneindblik: "Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet "

Hele Danmark sidder og ser med (2016)

Hele Danmark sidder og ser med (2016)

Børn og unge bliver ofte brugt som cases i dokumentarudsendelser, avisartikler og i andre sammenhænge i medierne. Børnene og de unge er på den måde med til at kvalificere debatten om fx mobning eller ensomhed, men en ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at medierne, der bruger de unge, langt fra altid er deres ansvar voksent.

Læs Børnerådets undersøgelse: Hele Danmark sidder og ser med

Stort medieforbrug kan skade unges trivsel (2015)

Stort medieforbrug kan skade unges trivsel (2015)

Når unge er online på alle tider af døgnet, går det ud over deres koncentrationsevne og søvn. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 2.000 elever i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at telefonen er anledning til en følelse af stress – både når de har den ved hånden, og når de ikke har.

Se mere i Børnerådets Børneindblik: 'Stort medieforbrug kan skade unges trivsel'.

Unge handler på digital mobning (2015)

Unge handler på digital mobning (2015)

Når unge oplever mobning på nettet, reagerer over trefjerdedele. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 2.000 elever i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at jo mere unge er tilstede på de sociale medier, jo oftere er de udsat for mobning.

Hent Børnerådets Børneindblik: 'Unge handler på digital mobning'.

Et aktivt fritidsliv skaber større trivsel (2014)

Et aktivt fritidsliv skaber større trivsel (2014)

Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i bedre trivsel end børn uden fritidsinteresser. Det viser en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt 2.000 børn i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at børnene gerne vil bruge mere tid på sport og samvær med venner og mindre tid på tv-kiggeri og computerspil.

Læs Børnerådets Børneindblik: 'Et aktivt fritidsliv skaber større trivsel'.

13-åriges liv på de sociale medier (2014)

13-åriges liv på de sociale medier (2014)

I dette nummer af Børneindblik kan du læse om, at næsten alle 13-årige er aktive på sociale medier. Undersøgelsen viser også, at de Facebook-aktive har mere social selvtillid, end dem der ikke er på Facebook. Der er dog ingen forskel på de to gruppers generelle trivsel.

Læs Børnerådets Børneindblik: '13-åriges liv på de sociale medier'.

Pixirapport: Unge og medier (2014)

Pixirapport: Unge og medier (2014)

'Pixirapport nr. 2/2014: unge og medier' er anden rapport til eleverne i Børne- og Ungepanelet. Denne udgave handler om elevernes forhold til medier. I rapporten kan du blandt andet læse om de unges mobilvaner, hvor meget tid de bruger på medier, og hvad de gør ved mobning på nettet. Pixirapporten indeholder også diskussionsspørgsmål om medier, som man kan diskutere i klassen.

Læs Pixirapporten: 'Unge og medier'.

Portræt af 7. klasse: en pixirapport for børn og unge (2014)

Portræt af 7. klasse: en pixirapport for børn og unge (2014)

Denne pixirapport tegner et overordnet portræt af 7. klasse. Rapporten er en tilbagemelding til de elever, der svarede på spørgsmålene, og den lægger op til, at man kan diskutere emnerne i klassen. I rapporten kan du læse om elevernes tanker om temaer som skole, familie, fritid, sociale medier, krop og kærester.

Læs pixirapporten 'Portræt af 7. klasse'.

Portræt af 4. klasse (2010)

Portræt af 4. klasse (2010)

1.800 børn i 92 4. klasser fordelt over hele landet indgik i Børnerådets Børne- og Ungepanel i 2009-2012. I august 2009 besvarede de et elektronisk spørgeskema fra Børnerådet. Her spurtge vi børnene om deres syn på og oplevelser med en lang række forskellige emner.

I denne rapport tegnes et bredt billede af de 10-11-årige børns oplevelser og erfaringer med livet i skolen, derhjemme i familien, med vennerne, fritiden, livet på nettet osv. .

Læs rapporten 'Portræt af 4. klasse'.

Tanker fra voksne (2010)

Tanker fra voksne (2010)

Denne publikation fortæller fem eksperter om deres overvejelser på baggrund af Børnerådets panelrapport 'Portræt af 4. klasse.'

Læs rapporten 'Tanker fra voksne'.

Chat: en del af børns virkelighed (2003)

Undersøgelsen kortlægger danske børns chatvaner. Hvor mange børn chatter? Hvorfor chatter man? Og hvad chatter man om, når man går i 7. klasse? Det er nogle af de svar børnepanelrapporten bringer. Undersøgelsen viser, at langt de fleste børn betragter chat som en positiv del af tilværelsen. Rapporten dokumenterer dog også, at chatten kan have en bagside. Undersøgelsen er foretaget af Børnerådet, Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd.

Læs rapporten 'Chat: en del af børns vikelighed'.

Børn og computerspil (2000)

Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil bliver mærket med nogle oplysninger, der henvender sig til børn.

Læs rapporten 'Børn og computerspil'.