Materiale om FN's Børnekonvention

FN's Børnekonvention

FN's Børnekonvention

I anledning af Børnekonventionens 25-års fødselsdag har Børnerådet udgivet en folder med Børnekonventionen. Børnekonvention er et internationalt sæt af regler, som skal sikre børns rettigheder, og den er udgangspunktet, når Børnerådet kommenterer på ny lovgivning eller vurderer samfundets praksis i forhold til børn og unge i Danmark. I Børnerådet arbejder vi for, at Børnekonventionen bliver indarbejdet i lovgivning og praksis i alle samfundets sektorer.

Læs FN's Børnekonvention.

Supplerende NHRI-rapport til Danmarks femte periodiske beretning

Supplerende NHRI-rapport til Danmarks femte periodiske beretning

Børnekomitéen eksaminerer hvert femte år Danmark i Børnekonventionen. I den forbindelse har Børnerådet udarbejdet en rapport, der giver et bredt overblik over børns rettigheder i Danmark.

Læs Børnerådets samlede rapport til FN's Børnekomité

Børnenes rapport til FN’s Komité for Barnets Rettigheder (2010)

Børnenes rapport til FN’s Komité for Barnets Rettigheder (2010)

"Helst skal man have en god barndom" - 40 børns fortællinger om et liv med særlige vilkår

Handicap, overvægt, kriminalitet, vold, fattigdom - og livet i et asylcenter. 40 børn fortæller i denne rapport om et liv med særlige vilkår. Rapporten er et supplement til Børnerådets rapport til FN's Børnekomité fra 2009.

Læs rapporten:

Rapport til FN's komite for barnets rettigheder - supplerende rapport fra Danmarks 4. periodiske rapport (2009)

Rapport til FN's komite for barnets rettigheder - supplerende rapport fra Danmarks 4. periodiske rapport (2009)

Børnerådet og 10 danske organisationer på børneområdet går nu til FN med en analyse og skarp kritik af uacceptable forhold for udsatte børn og unge i Danmark. Det sker i to rapporter til FNs Børnekomité.

Læs rapporten. 

Rapport til FN's Komité om barnets rettigheder - supplerende rapport til Danmarks 3. periodiske rapport (2004)

Rapport til FN's Komité om barnets rettigheder - supplerende rapport til Danmarks 3. periodiske rapport (2004)

I rapporten gør Børnerådet status over, hvordan det går med implementeringen af Børnekonventionen i dansk ret og praksis og følger op på de anbefalinger, som Børnekomiteen kom med i 2001 til den danske regering.

Læs rapporten. 

Børnesyn - supplerende rapport til Danmarks 3. periodiske rapport til FN´s komite om Barnets Rettigheder (2004)

I efteråret 2004 samlede Børnerådet to grupper børn i henholdsvis Køge og Horsens til workshops med særligt fokus på emnerne: vrede voksne, skolen, sund i Danmark og hvem bestemmer her? Børnenes meninger og forslag til løsninger er samlet i rapporten Børnesyn. Rapporten er blevet sendt til FN´s Børnekomite og vil indgå i komitéens vurdering af, hvordan det går i Danmark med at efterleve Børnekonventionen.

Læs rapporten. 

Børns rettigheder - en Børne- og Ungepanelundersøgelse (2004)

Børne- og Ungepanelet har besvaret spørgsmål om børns rettigheder og deres kendskab til FN´s Børnekonvention. Sammen med to børnemøder i Køge og Horsens skal undersøgelsen bruges til en rapport, som Børnerådet sender til FN´s Børnekomite.

Læs rapporten 'Børns rettigheder - en Børne- og Ungepanelundersøgelse'. 

Rapport til FN's komite om barnets rettigheder - supplerende rapport til Danmarks 2. periodiske rapport (2000)

Regeringen har afgivet sin pligtmæssige tilbagemelding om børns forhold i Danmark til FN's børnekomite. Her lægges hovedvægten på de mange positive sider ved børns vilkår i Danmark. Børnerådets supplerende rapport forsøger at bidrage med et mere dækkende billede af børns opvækst i Danmark. Her er fokus på et velstandssamfunds børneproblemer.

Læs rapporten. 

Børnkonventionen - Hvad kan vi bruge den til? (1999)

Børnerådets Årsmøde 1999 tog udgangspunkt i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Indlæg og debatterne på dagen fokuserede på Danmarks brug af - og behov for en konvention for børn.

Rapporten "Børnekonventionen - hvad kan vi bruge den til" er en redigeret og forkortet udgave af de mange indlæg og den debat, der udspandt sig på dagen. Rapporten er relevant for alle, der interesserer sig for - eller arbejder med FN's Børnekonvention.

Læs rapporten. 

Børnekonventionen i Danmark

Står der i Børnekonventionen, at børn har ret til medbestemmelse? Hvem kontrollerer, at Børnekonventionen bliver overholdt? For hvem og hvor gælder Børnekonventionen i Danmark? Hvem har ansvar for, at Børnekonventionen bliver virkeliggjort i de danske love og den daglige praksis? Hvordan kan medarbejdere i staten og kommunerne bringe børneperspektivet ind - både for det enkelte barn og for børn som gruppe?

Disse og mange andre spørgsmål bliver besvaret i denne bog, som henvender sig til alle, som møder børn i deres daglige arbejde.

Bogen kan lånes på biblioteket.

Et skridt på vej - om FN’s børnekonvention i kommunerne

'Et skridt på vej' er en inspirationsbog, skrevet til politikere, forvaltningsmedarbejdere og de mange lærere, pædagoger m.fl., der arbejder med børn og unge.

Bogen indeholder en introduktion til Børnekonventionen og ideer til at komme i gang med at indarbejde konventionen i en egentlig børnepolitik og i praksis: i skoler, dagpasning, klubber og det øvrige fritidsområde. Der er flere eksempler fra forskellige kommuner. Enkelte afsnit i bogen er delvist forældet.

Bogen kan lånes på biblioteket eller købes hos boghandlen.