Materiale om familie- og fritidsliv

Mange børn kommer i børnehave, selvom de er syge (2017)

Mange børn kommer i børnehave, selvom de er syge (2017)

Over halvdelen af alle børn i en ny undersøgelse fra Børnerådet har prøvet at komme syg i børnehave, og hvert 10. barn har oplevet det mange gange. Undersøgelsen, der er foretaget blandt 531 børnehavebørn, viser også, at det stadig er mor, der tager langt de fleste syge- og fridage med børnene.

Læs Børnerådets "BørneIndblik: Mange børn kommer i børnehave, selvom de er syge"

Vold i hjemmet - et hæfte til børn og unge (2016)

Vold i hjemmet - et hæfte til børn og unge (2016)

På baggrund af Børnerådets store undersøgelse om vold i hjemmet, har vi lavet en pixirapport med nogle af resultaterne målrettet til børn og unge. Her kan de læse om, hvordan 4.046 7.-klasseelever i Børne- og Ungepanelet forholdte sig til spørgsmål om vold i hjemmet. De unge svarede blandt andet på, hvad, de synes, kendetegner vold; hvilke rettigheder, de tror, børn har i forbindelse med vold i hjemmet; og om de selv eller nogen i deres familie er blevet udsat for vold.

I hæftet er der også spørgsmål til hvert kapitel, der kan bruges som oplæg til diskussion og debat i klasserne. 

Læs "Vold i hjemmet - et hæfte til børn og unge". 

”Hvis man ikke kan stole på sine forældre, hvem kan man så stole på?” (2016)

”Hvis man ikke kan stole på sine forældre, hvem kan man så stole på?” (2016)

I en ny kvalitativ undersøgelse fra Børnerådet fortæller en gruppe unge, der har levet med vold i hjemmet, hvordan de gennem deres barndom har oplevet alt for mange svigt – ikke kun fra deres forældre, men også fra andre voksne omkring dem. Børnerådets formand Per Larsen er chokeret over, at der ikke er nogen, som har reageret på volden, og efterlyser en mere målrettet indsats mod vold i hjemmet.

Læs Børnerådets undersøgelse: ”Hvis man ikke kan stole på sine forældre, hvem kan man så stole på?”

7 ud af 10 unge savner den forælder, de ikke bor hos (2016)

7 ud af 10 unge savner den forælder, de ikke bor hos (2016)

Når unge ikke bor sammen med begge deres forældre, spiller tilfredsheden med kontakten til den forælder, de ikke bor hos, en rolle for de unges trivsel. De unge, som er utilfredse med kontakten, er oftere ensomme, kede af det og irritable. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet.

Læs Børnerådets Børneindblik: 7 ud af 10 unge savner den forælder, de ikke bor hos

Børn vil høres i deres forældres skilsmissesag (2015)

Børn vil høres i deres forældres skilsmissesag (2015)

Børn vil inddrages og sige deres mening, når deres forældre skal skilles. Det viser denne undersøgelse fra Børnerådet blandt børn, der har været til møde i Statsforvaltningen. Men børnene efterlyser også bedre information om, hvad der skal ske, når de kommer i Statsforvaltningen, og hvad deres udtalelser skal bruges til.

Læs undersøgelsen om børns møde med Statsforvaltningen.

Familieliv - en pixirapport for børn og unge (2015)

Familieliv - en pixirapport for børn og unge (2015)

'Familieliv' er tredje rapport til eleverne i Børne- og Ungepanelet. Denne udgave handler om elevernes familieliv, hvor du kan læse om, hvordan 1.605 unge i Børne- og Ungepanelet forholder sig til spørgsmål om familieliv, medbestemmelse og rettigheder. De unge svarede blandt andet på, hvem de bor med, om der er god stemning derhjemme, om de har nok privatliv og om de har prøvet at undvære noget, som de synes var vigtigt. 

Læs pixierapporten "Familieliv"

Et aktivt fritidsliv skaber større trivsel (2014)

Et aktivt fritidsliv skaber større trivsel (2014)

Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i bedre trivsel end børn uden fritidsinteresser. Det viser en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt 2.000 børn i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at børnene gerne vil bruge mere tid på sport og samvær med venner og mindre tid på tv-kiggeri og computerspil.

Læs Børnerådets Børneindblik: 'Et aktivt fritidsliv skaber større trivsel'.

Kys, kærlighed og kønshår: 13-årige vil tale om det (2014)

Kys, kærlighed og kønshår: 13-årige vil tale om det (2014)

En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at en stor gruppe børn i 13-årsalderen ikke har nogen at tale med, når det handler om kroppen, om kærester og om følelser. Det er især drengene, der ikke har en tryg samtalepartner. Undersøgelsen viser også, at fædre ofte er fraværende, når der skal tales om svære emner.

Læs Børnerådets Børneindblik: 'Kys, kærlighed og kønshår: 13-årige vil tale om det'.

Unge og medier - en pixirapport for børn og unge (2014)

Unge og medier - en pixirapport for børn og unge (2014)

'Pixirapport nr. 2/2014: unge og medier' er anden rapport til eleverne i Børne- og Ungepanelet. Denne udgave handler om elevernes forhold til medier. I rapporten kan du blandt andet læse om de unges mobilvaner, hvor meget tid de bruger på medier, og hvad de gør ved mobning på nettet. Pixirapporten indeholder også diskussionsspørgsmål om medier, som man kan diskutere i klassen.

Læs Pixirapporten: 'Unge og medier'.

Det gode børneliv (2012)

Det gode børneliv (2012)

Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det har Børnerådet spurgt 1.200 børn om. I rapporten kan du læse nogle af de mange spændende, overraskende og rørende svar.

Læs rapporten 'Det gode børneliv' 

Familieformer og skilsmisse (2011)

Familieformer og skilsmisse (2011)

En undersøgelse af børns oplevelser af familielivets mange former. Rapporten indgår som en del af Familiestyrelsens evaluering af forældreansvarsloven.

Læs rapporten 'Familieformer og skilsmisse'. 

Mellem hjem og børnehave (2011)

Mellem hjem og børnehave (2011)

I denne rapport fra Børnerådets Minibørnepanel fortæller de yngste om, hvordan de oplever sammenhængen mellem hjem og børnehave, og hvordan de forholder sig til overgangene mellem de to verdner.

Læs rapporten 'Mellem hjem og børnehave'. 

Portræt af 4. klasse (2010)

Portræt af 4. klasse (2010)

1.800 børn i 92 4. klasser fordelt over hele landet indgik i Børnerådets Børne- og Ungepanel i 2009-2012. I august 2009 besvarede de et elektronisk spørgeskema fra Børnerådet. Her spurtge vi børnene om deres syn på og oplevelser med en lang række forskellige emner.

I denne rapport tegnes et bredt billede af de 10-11-årige børns oplevelser og erfaringer med livet i skolen, derhjemme i familien, med vennerne, fritiden, livet på nettet osv. .

Læs rapporten 'Portræt af 4. klasse'. 

Tanker fra voksne (2010)

Tanker fra voksne (2010)

Denne publikation fortæller fem eksperter om deres overvejelser på baggrund af Børnerådets panelrapport 'Portræt af 4. klasse.'

Læs rapporten 'Tanker fra voksne'. 

Børn og finanskrisen (2010)

Den økonomiske krise har sat økonomi og forbrug på dagsordenen. Hvilken betydning har det for børn, når den økonomiske virkelighed trænger sig på? Hvordan oplever børn finanskrisen, og hvor meget er de involveret i familiens økonomi?

Læs rapporten 'Børn og finanskrisen'. 

Opdragelse med hjertet - om udvikling og konflikter med små børn (2010)

Opdragelse med hjertet - om udvikling og konflikter med små børn (2010)

Børnerådet og Komiteen for Sundhedsoplysning har genudgivet den populære pjece, hvor forældre og andre voksne i nær kontakt med små børn kan hente inspiration til, hvordan de støtter deres børns udvikling - også i konfliktsituationer.

Pjecen kan bestilles hos Komiteen for Sundhedsoplysning på Komiteen for Sundhedsoplynings hjemmeside eller  tlf. 3526 5400 fax nr. 3543 0213 eller e-mail: kfs@sundkom.dk.

Pris: 11 kr. + ekspeditionsgebyr (30 kr.) + porto. Ved bestilling af flere pjecer betales kun for ét ekspeditionsgebyr. Opdragelse med hjertet kan også købes på nogle apoteker, så spørg på dit lokale apotek.

Børn, køn og ligestilling (2009)

Flere af Børnerådets undersøgelser viser, at ligestillingen mellem kønnene halter både i hjemmet og i skolen. Allerede i 5. klasse slår de traditionelle kønsroller igennem, og pigerne tager oftere del i opvasken og rengøringen end drengene gør.

Læs rapporten 'Børn, køn og ligestilling'. 

Opdragelse (2007)

Børnerådet har spurgt Børne- og Ungepanelet om, hvordan det egentlig går for sig, når far og mor sætter grænser derhjemme. De fleste børn fortæller, at de er trygge ved deres forældres opdragelse. Men der er en gruppe af børn, som bliver slået eller bliver behandlet ydmygende. Undersøgelsen viser, at disse børn også er udsatte på andre områder.

Læs rapporten 'Opdragelse'.

Læs pixerapporten 'Opdragelse' - denne er lavet til de børn, som har deltaget i undersøgelsen.

Rigtigt og forkert - En publikation om unges holdninger (2006)

Rigtigt og forkert - En publikation om unges holdninger (2006)

Børnerådet har spurgt Børne- og Ungepanelet om deres holdninger til, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert - om tolerance, normer og adfærd, og hvem der påvirker de unge, når de skal finde frem til en holdning.

Undersøgelsen fra Børne- og Ungepanelet indgår i webpublikationen Rigtigt og Forkert, der også indeholder en artikel om teenagegenerationen samt fem portrætinterviews.

Læs publikationen 'Rigtigt og Forkert'. 

350 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre (2006)

Børnerådet har spurgt 350 unge fra 9. klasse om deres oplevelser med og holdninger til alkohol og samlet interessante tal og perspektiver i et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældrenes rolle.

De unge fortæller bl.a., at 90% har prøvet at drikke, og 78% har været fulde, at de unge vil forsøge at tage ansvar for deres venner, hvis de bliver for fulde, at de stadig vil bruge forældre som problemløsere, og at de gerne vil have, at deres forældre blander sig i deres alkoholvaner.

Læs oplægget '350 unges forhold til alkohol'. 

Hvad glor du på? - Når børn uden handicap møder børn med handicap (2005)

Hvad glor du på? - Når børn uden handicap møder børn med handicap (2005)

I denne film møder vi Eddis, der er blind, Simone, der er dværg og Dicte, der er autist samt deres venner og familie.

De fortæller om det første møde med hinanden, om venskaber, familie, samfund og skole - og om forskellen på at have et handicap og ikke have et. De har alle tre gode bud på, hvordan børn med og uden handicap kan mødes på en god måde for alle.

Filmens primære målgruppe er børn og unge i alderen 10-16 år, men filmen kan også ses af voksne, der på den måde kan få et indblik i børns holdninger og tanker om hinanden - med og uden handicap.

Filmen kan lånes på biblioteket. 

Portræt af 7. klasse: en pixirapport for børn og unge (2004)

Portræt af 7. klasse: en pixirapport for børn og unge (2004)

Denne pixirapport tegner et overordnet portræt af 7. klasse. Rapporten er en tilbagemelding til de elever, der svarede på spørgsmålene, og den lægger op til, at man kan diskutere emnerne i klassen. I rapporten kan du læse om elevernes tanker om temaer som skole, familie, fritid, sociale medier, krop og kærester.

Læs pixirapporten 'Portræt af 7. klasse'.

Forslag til styrkelse af barnets retsstilling ved skilsmisse (2004)

Børnerådet har lavet et forslag til, hvordan det kan blive lettere at være skilsmissebarn i Danmark. Fx foreslår Børnerådet, at afgørelser om forældremyndighed og samvær bliver hurtigere afgjort ved en samlet proces, og at det fremover bliver barnet, som får ret til samvær med begge forældrene.

Desuden skal de gode erfaringer med rådgivning og mægling til forældre bruges, og det skal sikres, at flere fraskilte får tilbud om hjælp. Lovgivningen bør også ændres, så børn ikke skal opleve at blive tvangsudleveret til samvær.

Læs notatet.

Teenagere og alkohol (2003)

Over halvdelen af eleverne i 7. klasse har haft deres alkoholdebut. Så snart man har haft sin alkoholdebut, forbinder man alkohol med noget positivt. De unge ønsker, at forældrene spiller en aktiv rolle - både som regelsættere og som rollemodeller. Det viser Børnerådets undersøgelse fra Børne- & Ungepanelet "Teenagere og alkohol".

Læs rapporten 'Teenagere og alkohol'. 

Læs rapporten 'Teenagere og alkohol' i kort udgave.

Børn og politik (2003)

Unge er interesseret i samfundsforhold, ser en stor værdi i fællesskaber og samarbejde og har personlige mål om at få familie og en god uddannelse. Det viser denne undersøgelse, der samtidig punkterer myten om unge som selvoptagne forbrugere uden sans for andre. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd.

Læs rapporten 'Børn og politik'. 

Læs rapporten 'Børn og politik' i kort udgave.

Når min mor er hjemme - børns meninger om omsorgsdage (2001)

Debatten om orlovsordninger og omsorgsdage har nu fået tilført noget vigtigt – noget der har manglet - nemlig børnenes synspunkter. Børnerådets Børnepanel er blevet spurgt om deres syn på omsorgsdage, hvilke tanker de har, og hvilke ønsker de har om deres forældres nærvær. Børn ønsker at holde flere fridage sammen med deres forældre og de vil gerne have, at der findes en lov om omsorgsdage!

Læs rapporten 'Når min mor er hjemme'.

Børn og computerspil (2000)

Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil bliver mærket med nogle oplysninger, der henvender sig til børn.

Læs rapporten 'Børn og computerspil'.

Børn i skilsmisser (2000)

Findes der en børneopfattelse af børns rettigheder, når forældre går fra hinanden? Det har vi spurgt Børnepanelet om. Resultaterne taler for sig selv: Børn mener, at børn skal inddrages i alle de vigtige beslutninger, der skal tages, når familien skilles ad. Og Børnepanelet mener, at børn skal med på råd fra de er 8 år.

Læs rapporten 'Børn i skilsmisser'.

Men de taler stadig sammen... (2000)

Det meste viden om børn i skilsmisser kommer fra de voksnes beretninger. Børnerådet vil gerne vide, hvad børn mener, derfor udsendte vi i efteråret 2000 en efterlysning i forskellige medier.

Her opfordrede vi børn og unge til at skrive ind til os om deres oplevelser, da deres forældre blev skilt. Mere end 100 breve har vi modtaget. Nogle af dem har vi udgivet i hæftet 'Men de taler stadig sammen...'.

Bogen kan lånes på biblioteket eller købes hos boghandlen.