Materiale om dagtilbud

Det gode børneliv i dagtilbud (2015)

Det gode børneliv i dagtilbud (2015)

Børn skal høres om, hvad der kendetegner det gode børneliv i dagtilbud. Derfor har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold bedt Børnerådet om at undersøge, hvad der har betydning for børnehavebørnene. Og de har masser at fortælle, bl.a. at det er relationen til de andre børn, som står øverst på listen over ting, der er vigtige for de 3-6-årige.

Læs Børnerådets Børnenotat: Det gode børneliv i dagtilbud'.

Børnehavebørn har store forventninger til skolestart (2013)

Børnehavebørn har store forventninger til skolestart (2013)

En undersøgelse I Børnerådets Minipanel viser, at langt de fleste børnehavebørn – hele 87 % – glæder sig til at starte i skolen. Men for en stor gruppe børn er skolestarten også forbundet med utryghed, usikkerhed og forestillinger om, at skolen både kan være svær, kedelig og et sted, hvor man risikerer at blive drillet.

Læs rapporten 'Børnehavebørn har store forventninger til skolestart'. 

Indemiljø i børneperspektiv (2012)

Indemiljø i børneperspektiv (2012)

Undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel viser, at  indeklimaet i nogle børnehaver er så dårligt, at det går ud over børnenes trivsel. Børnerådet har desuden påvist problemer med indeklimaet i landets skoler.

Læs rapporten 'Indemiljø i børneperspektiv'. 

Mellem hjem og børnehave (2011)

Mellem hjem og børnehave (2011)

I denne rapport fra Børnerådets Minibørnepanel fortæller de yngste om, hvordan de oplever sammenhængen mellem hjem og børnehave, og hvordan de forholder sig til overgangene mellem de to verdner.

Læs rapporten 'Mellem hjem og børnehave'.