Børnerådets Udgivelser 2015

Unge fra økonomisk trængte familier trives dårligere end andre unge

Unge fra økonomisk trængte familier trives dårligere end andre unge

Børnerådets nye landsdækkende undersøgelse blandt 1.500 elever fra 8. klasse viser, at de fleste danske unge trives – både psykisk og fysisk. Men unge, der vurderer, at deres familie har færre penge end 'en typisk dansk familie', lider oftere end andre unge af hovedpine. De er oftere kede af det, nervøse, irritable eller i dårligt humør – og de går sjældnere til fritidsaktiviteter.

Læs Børnerådets ’Børneindblik: Unge fra økonomisk trængte familier trives dårligere end andre unge’.

Frihedsberøvede unge får ikke den hjælp, de har brug for

Frihedsberøvede unge får ikke den hjælp, de har brug for

Der skal bedre hjælp og støtte til fra kommunen, hvis frihedsberøvede unge skal have en chance for at komme ud af kriminalitet og videre i livet. Det er et af budskaberne fra Børnerådet i en ny rapport, hvor 53 børn og unge mellem 15 og 19 år fortæller om deres oplevelser med at være frihedsberøvede på sikrede institutioner og i fængsler.

Læs Børnerådets undersøgelse: 'Jeg var faktisk en god dreng engang'.

Stor opgave for kommunerne at hjælpe uledsagede flygtninge

Stor opgave for kommunerne at hjælpe uledsagede flygtninge

Netop nu oplever Danmark et stigende antal børn, der flygter fra deres hjemland og kommer til Danmark alene. De vil meget gerne være en del af det danske samfund, og de har klare ideer om, hvad der skal til for at hjælpe dem til et god tilværelse i Danmark. Men det er langtfra let, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet.

Læs Børnerådets undersøgelse: 'Man har brug for både hjælp og held'

Børn vil høres i deres forældres skilsmissesag

Børn vil høres i deres forældres skilsmissesag

Børn vil inddrages og sige deres mening, når deres forældre skal skilles. Det viser denne undersøgelse fra Børnerådet blandt børn, der har været til møde i Statsforvaltningen. Men børnene efterlyser også bedre information om, hvad der skal ske, når de kommer i Statsforvaltningen, og hvad deres udtalelser skal bruges til.

Læs undersøgelsen om børns møde med Statsforvaltningen.

Stort medieforbrug kan skade unges trivsel

Stort medieforbrug kan skade unges trivsel

Når unge er online på alle tider af døgnet, går det ud over deres koncentrationsevne og søvn. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 2.000 elever i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at telefonen er anledning til en følelse af stress – både når de har den ved hånden, og når de ikke har.

Se mere i Børnerådets 'Børneindblik 3/15: Stort medieforbrug kan skade unges trivsel'.

Unge handler på digital mobning

Unge handler på digital mobning

Når unge oplever mobning på nettet, reagerer over trefjerdedele. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 2.000 elever i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at jo mere unge er tilstede på de sociale medier, jo oftere er de udsat for mobning.

Læs Børnerådets 'Børneindblik 2/15: Unge handler på digital mobning'.

Årsberetning – visioner og anbefalinger 2014-2015

Årsberetning – visioner og anbefalinger 2014-2015

Børnerådet har været langt omkring det seneste år; fra børn og unges brug af digitale medier til børns oplevelser med det psykiatriske system. Årsberetningen 2014-2015 giver et tilbageblik på Børnerådets aktiviteter, visioner og anbefalinger, og du kan se mere om de temaer, vi tager fat på i 2015.

Læs mere i ’Årsberetning – visioner og anbefalinger 2014-2015’

Det gode børneliv i dagtilbud

Børn skal høres om, hvad der kendetegner det gode børneliv i dagtilbud. Derfor har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold bedt Børnerådet om at undersøge, hvad der har betydning for børnehavebørnene. Og de har masser at fortælle, bl.a. vægtes relationen til de andre børn højt blandt de 3-6-årige.

Læs 'Børnenotat 1/15: Det gode børneliv i dagtilbud'

Familieliv - et hæfte til børn og unge

'Familieliv' er tredje rapport til eleverne i Børne- og Ungepanelet. Denne udgave handler om elevernes familieliv, hvor du kan læse om, hvordan 1.605 unge i Børne- og Ungepanelet forholder sig til spørgsmål om familieliv, medbestemmelse og rettigheder. De unge svarede blandt andet på, hvem de bor med, om der er god stemning derhjemme, om de har nok privatliv og om de har prøvet at undvære noget, som de synes var vigtigt. 

Læs hæftet "Familieliv"