Undersøgelser 2004

Børnerådet 10 år (1994-2004)

Børnerådet 10 år (1994-2004)

I jubilæumsskriftet ser vi tilbage på tilblivelsen af Børnerådet og på den mangfoldighed af aktiviteter, som har sat sig spor i de første 10 år. Fra forskellige vinkler belyses, hvad der er godt ombudsarbejde for børn. Desuden har vi bedt om gode råd til, hvilken kurs Børnerådet bør udstikke fremover.

Læs 'Børnerådets jubilæumsskrift' 

Plakatkonkurrence (2004)

Plakatkonkurrence (2004)

I anledningen af Børnerådets 10-års jubilæum har 154 børn fra 10-14 år deltaget i konkurrencen om at male den flotteste plakat med venskab som omdrejningspunkt. Ud af de 154 plakater har Børnerådets dommerkomite udvalgt tre plakater som de bedste. Josephine Hauch på 11 år løb af med 1. pladsen, og hun vandt hermed et digitalkamera.

Dommerkomiteen bestod af: tidligere formand for Børnerådet Klaus Wilmann, tegner, musiker og forfatter Carl Quist Møller, billedskolelærer og i bestyrelsen for Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder Mette Danø samt to billedskoleelever Lærke Heegaard Rasmussen og Cecilie Mæhl.

Rapport til FN's Komité om barnets rettigheder - supplerende rapport til Danmarks 3. periodiske rapport

Rapport til FN's Komité om barnets rettigheder - supplerende rapport til Danmarks 3. periodiske rapport

I rapporten gør Børnerådet status over, hvordan det går med implementeringen af Børnekonventionen i dansk ret og praksis og følger op på de anbefalinger, som Børnekomiteen kom med i 2001 til den danske regering.

Læs rapporten. 

Børnesyn - supplerende rapport til Danmarks 3. periodiske rapport til FN´s komite om Barnets Rettigheder

I efteråret 2004 samlede Børnerådet to grupper børn i henholdsvis Køge og Horsens til workshops med særligt fokus på emnerne: vrede voksne, skolen, sund i Danmark og hvem bestemmer her? Børnenes meninger og forslag til løsninger er samlet i rapporten Børnesyn. Rapporten er blevet sendt til FN´s Børnekomite og vil indgå i komitéens vurdering af, hvordan det går i Danmark med at efterleve Børnekonventionen.

Læs rapporten.

Forslag til styrkelse af barnets resstilling ved skilsmisse

Børnerådet har lavet et forslag til, hvordan det kan blive lettere at være skilsmissebarn i Danmark. Fx foreslår Børnerådet, at afgørelser om forældremyndighed og samvær bliver hurtigere afgjort ved en samlet proces, og at det fremover bliver barnet, som får ret til samvær med begge forældrene.

Desuden skal de gode erfaringer med rådgivning og mægling til forældre bruges, og det skal sikres, at flere fraskilte får tilbud om hjælp. Lovgivningen bør også ændres, så børn ikke skal opleve at blive tvangsudleveret til samvær.

Læs notatet.

Børns rettigheder - en Børne- og Ungepanelundersøgelse

Børne- og Ungepanelet har besvaret spørgsmål om børns rettigheder og deres kendskab til FN´s Børnekonvention. Sammen med to børnemøder i Køge og Horsens skal undersøgelsen bruges til en rapport, som Børnerådet sender til FN´s Børnekomite.

Læs rapporten: 'Børns rettigheder - en Børne- og Ungepanelundersøgelse'.

Mobning 2004 - En undersøgelse i 7. klasse

Færre børn bliver mobbet i skolen i dag end for fem år siden. Men den gruppe af børn, der bliver mobbet ofte, er desværre ikke blevet mindre. Ca. hver 5. elev har på et tidspunkt i sin skoletid følt sig mobbet af en lærer. Og forældrenes attitude og omtale af andre mennesker har stor betydning for, hvor meget deres børn mobber andre. Det viser Børnerådets og DCUM's undersøgelse.

Læs rapporten 'Mobning'.

Læs rapporten 'Mobning' i kort udgave.