Undersøgelser 2001

Mod en optimal model af børn i sager om seksuelt misbrug - Et forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet

Danske børn, der er berørt af sager om seksuelt misbrug, må garanteres en langt bedre retssikkerhed. Myndighederne bør stoppe den praksis, der tillader en mistænkt krænker at overvære videoafhøringen af barnet fra et andet rum, mens afhøringen finder sted. Rapporten kommer med en række anbefalinger, der kan sikre en bedre beskyttelse af børn i sager om seksuelt misbrug.

Læs forslaget.

Når min mor er hjemme - børns meninger om omsorgsdage

Debatten om orlovsordninger og omsorgsdage har nu fået tilført noget vigtigt – noget der har manglet - nemlig børnenes synspunkter. Børnerådets Børnepanel er blevet spurgt om deres syn på omsorgsdage, hvilke tanker de har, og hvilke ønsker de har om deres forældres nærvær. Børn ønsker at holde flere fridage sammen med deres forældre og de vil gerne have, at der findes en lov om omsorgsdage!

Læs rapporten: 'Når min mor er hjemme'.

Nul tobak til unge

Børnerådets Børnepanel vil have salg af tobak til unge under 15 år forbudt. Børn skal være fri for røg i skolen. 70% mener, at det skal være forbudt at sælge tobak til unge under 15 år og hele 35% mener at det skal forbydes ved lov. Heldigvis har kun to ud af 10 elever i panelklasserne prøvet at ryge. Og de elever, der har prøvet at ryge, er ikke mere positive over for salg af tobak til unge end de elever, der ingen erfaringer har med tobak.

Læs notatet: 'Nul tobak til unge'.

Årsberetning

Årsberetning

2001 blev et lidt turbulent år for Børnerådet. Men på trods af flere formandsskift og en stor nedskæring i finanslovsbevillingen i slutningen af året, lykkedes det alligevel Børnerådet at sætte en række projekter i gang. I årsberetningen kan du læse om de projekter, som Børnerådet afsluttede i 2001.

Læs Børnerådets årsberetning 2001