Undersøgelser 2000

Børn i skilsmisser

Findes der en børneopfattelse af børns rettigheder, når forældre går fra hinanden? Det har vi spurgt Børnepanelet om. Resultaterne taler for sig selv: Børn mener, at børn skal inddrages i alle de vigtige beslutninger, der skal tages, når familien skilles ad. Og Børnepanelet mener, at børn skal med på råd fra de er 8 år.

Læs rapporten: 'Børn i skilsmisser'. 

Rapport til FN's komite om barnets rettigheder - supplerende rapport til Danmarks 2. periodiske rapport

Regeringen har afgivet sin pligtmæssige tilbagemelding om børns forhold i Danmark til FN's børnekomite. Her lægges hovedvægten på de mange positive sider ved børns vilkår i Danmark. Børnerådets supplerende rapport forsøger at bidrage med et mere dækkende billede af børns opvækst i Danmark. Her er fokus på et velstandssamfunds børneproblemer.

Læs rapporten.

Forældre må ikke slå deres børn

Forældre må ikke slå deres børn

Informationsfolder om afskaffelsen af revselsesretten på engelsk, tyrkisk, urdu, arabisk og bosnisk/serbisk/kroatisk. Folderens tekst informerer om revselsesrettens afskaffelse og baggrunden herfor. Folderne er 2. etape af informationskampagnen "Nej til bank".

Download folderne på forskellige sprog:

Børn og computerspil

Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil bliver mærket med nogle oplysninger, der henvender sig til børn.

Læs rapporten: 'Børn og computerspil'.

Et skridt på vej: om FN’s børnekonvention i kommunerne

Af Dorrit Hermann

'Et skridt på vej' er en inspirationsbog, skrevet til politikere, forvaltningsmedarbejdere og de mange lærere, pædagoger m.fl., der arbejder med børn og unge.

Bogen indeholder en introduktion til Børnekonventionen og ideer til at komme i gang med at indarbejde konventionen i en egentlig børnepolitik og i praksis: i skoler, dagpasning, klubber og det øvrige fritidsområde. Der er flere eksempler fra forskellige kommuner. Enkelte afsnit i bogen er delvist forældet.

Bogen kan lånes på biblioteket eller købes hos boghandlen.

På sporet af 5. klasse

Med denne undersøgelse har vi forsøgt at lære panelet og dermed 5. klasses børn at kende. Resultaterne af undersøgelsen er fyldt af spor, der både skærper og tilfredsstiller nysgerrigheden. Resultaterne er samlet i rapporten "På sporet af 5. klasse".

Læs rapporten 'På sporet af 5. klasse'.

Det er ikke rummet som sådan, der er rart - om børns fysiske skolemiljø

Hver tredje barn i 6. klasse synes ikke, at deres klasseværelse er et rart rum, og skolens toiletter er så ”klamme”, at hver fjerde barn slet ikke går på toilettet i skoletiden. Det er nogle af resultaterne af Børnerådets og DPU’s undersøgelse af børns skolemiljø.

Læs rapporten: 'Det er ikke rummet som sådan, der er rart'.

Men de taler stadig sammen...

Det meste viden om børn i skilsmisser kommer fra de voksnes beretninger. Børnerådet vil gerne vide, hvad børn mener, derfor udsendte vi i efteråret 2000 en efterlysning i forskellige medier.

Her opfordrede vi børn og unge til at skrive ind til os om deres oplevelser, da deres forældre blev skilt. Mere end 100 breve har vi modtaget. Nogle af dem har vi udgivet i hæftet 'Men de taler stadig sammen...'.

Bogen kan lånes på biblioteket eller købes hos boghandlen.

Årsberetning

Børnerådets årsberetning 2000 indeholder en række artikler, der tilsammen giver et billede af Børnerådets mange aktiviteter. I år 2000 har vi blandt andet haft fokus på Børnekonventionen som redskab i arbejdet med børns medbestemmelse i kommunerne, udsatte børn, mobning, børns stemmer, seksuelt misbrug af børn, børns ret til et sundt arbejdsmiljø i skolen og skilsmisse – på de voksnes betingelser.

Læs Børnerådets årsberetning 2000