Undersøgelser 1999

Børnkonventionen - Hvad kan vi bruge den til?

Børnerådets Årsmøde 1999 tog udgangspunkt i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Indlæg og debatterne på dagen fokuserede på Danmarks brug af - og behov for en konvention for børn.

Rapporten "Børnekonventionen - hvad kan vi bruge den til" er en redigeret og forkortet udgave af de mange indlæg og den debat, der udspandt sig på dagen. Rapporten er relevant for alle, der interesserer sig for - eller arbejder med FN's Børnekonvention.

Læs rapporten.

Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til en national strategi

Børnerådet har udarbejdet et forslag til en national strategi vedrørende seksuelt misbrug af børn. Forslaget indeholder 16 konkrete initiativer. Nogle kræver lovgivning, andre gør ikke, men kan udvikles gennem initiativer fra statsligt eller kommunalt hold. De 16 initiativer, som er fordelt på 5 indsatsområder, kan læses her:

Læs de 16 initiativer, som er fordelt på 5 indsatsområder.

Mobbedreng

Mobbedreng er skrevet til skolefolk, som gerne vil gøre noget ved grove drillerier. Bogen indeholder 108 sider med skolereportager, personlige fortællinger, mobbeteori, mobbetal og historier om mobbekampagner i Norge og Sverige. I bogen er der indlagt en CD med mobbesangen 'Når du er færdig med at grine'.

Bogen kan lånes på biblioteket eller købes hos boghandlen.

Det handler om værdighed - Børnerådets bud på en offentlig mobbepolitik

Børnerådet mener, at der også fra politisk side kan gøres noget mod mobning. Derfor har vi samlet en række forslag og sendt dem til relevante politikere. Gennemgående for forslagene er, hvorledes vi sikrer ansvar, viden og engagement i arbejdet mod mobning i skolerne.

Læs resuméet.

Årsberetning

I Børnerådets årsberetning 1999 kan du læse om Børnerådets aktiviteter og opgaver. Men årsberetningen indeholder også syv temaartikler skrevet af Børnerådets medlemmer. Artiklerne tager alle udgangspunkt i Børnerådets arbejde, og sætter fokus på dilemmaer i arbejdet med børn.

Læs Børnerådets årsberetning 1999