Børnerådets høringssvar

25. november 2016

Barnets bedste skal i fokus i servicelovens vejledninger

Høring over vejledning nr. 3 til serviceloven – Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier.

16. november 2016

Børnerådet støtter lovforslag om anonymisering af incestofre ved aktindsigt

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af retsplejeloven m.v. (Anonymisering af forurettedes identitet)

04. november 2016

Unge under 18 år bør ikke arbejde på serveringssteder med alkohol

Børnerådets kommentarer til udkast til forslag til lov om ændring af restaurationsloven

02. november 2016

Barnets bedste skal vægtes højest i sager om udvisning af forældre

Høring over ændring af udlændingeloven (ændring af udvisningsreglerne)

31. oktober 2016

Ensidigt fokus på sprogstimulering vækker skepsis

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati ved privat pasning)

31. oktober 2016

Børnerådet støtter retskrav på ordblindetest i folkeskolen

Børnerådets kommentarer til forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Opfølgning på folkeskolereformen)

11. oktober 2016

Hensyn til fællesskabet mangler i regler om magtanvendelse

Høringssvar på bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge

03. oktober 2016

Barnets bedste skal i fokus, når myndigheder afgør, om en mindreårig må gifte sig

Høring over udkast til lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven (afskaffelse af dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab m.v.)

19. september 2016

En sigtelse bør ikke påvirke børns indfødsret

Høring over forslag til lov om ændring af lov om dansk Indfødsret

15. september 2016

Ændring af Flygtningenævnet er unødvendigt

Høring om ændring af Flygtningenævnets sammensætning