Børnerådets høringssvar

07. januar 2016

Kontanthjælpsloft og 225-timersregel vil få alvorlige konsekvenser for børn

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225-timersregel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere)

06. januar 2016

Børnerådet advarer mod stramninger i udlændingeloven

Regeringens forslag om stramninger i udlændingeloven vil få alvorlige konsekvenser for børn og unge, mener Børnerådet

10. december 2015

Børnerådet: Forbyd hormonforstyrrende stoffer

Børnerådet tilslutter sig udvalgsforslag om nordisk forbud mod hormonforstyrrende ftalater

04. december 2015

Børnerådet: Retshjælpsloven skal ændres, men pas på sagsbehandlingstiden

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af retshjælpsloven
(Ændring af betingelserne for retshjælp mv.)

20. november 2015

Forebyggelse og rådgivning kan forhindre overgreb mod børn

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af straffeloven (skærpelse af straffen for voldtægt m.v.)

10. november 2015

Integrationspotentiale som kriterie kan diskriminere sårbare børnefamilier

Høring over lovforslag om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

06. november 2015

Børnerådet støtter lovændring i bortførelsessager

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser (internationale børnebortførelser)

06. november 2015

Børnerådet er imod øget kriminalisering af unge frihedsberøvede

Børnerådets bemærkninger til lovforslag om ændring af straffeloven (kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat)

30. oktober 2015

Børnerådet tilslutter sig Nordisk Ministerråds Strategi for børn og unge i Norden

Børnerådets kommentarer til ”Strategi för barn och unga i Norden”

27. oktober 2015

Bevar indfødsretten til unge født og opvokset i Danmark

Høringssvar på forslag om ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.