Børnerådets høringssvar

19. september 2016

En sigtelse bør ikke påvirke børns indfødsret

Høring over forslag til lov om ændring af lov om dansk Indfødsret

15. september 2016

Ændring af Flygtningenævnet er unødvendigt

Høring om ændring af Flygtningenævnets sammensætning

01. september 2016

Børnerådet går ind for øget kontrol og registrering af donorsæd

Børnerådets kommentarer til høring over udkast til Lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven

19. august 2016

Privatskoler bør have værdiregelsæt og antimobbestrategi

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.)

18. august 2016

Markedsføringsloven skal tage bedre hensyn til de mest sårbare børn

Forslag til lov om markedsføring

16. juni 2016

Flygtningebørn har ret til familiesammenføring

Høring om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (ophævelse af 2 års fristen i sager om familiesammenføring med børn m.v.)

02. juni 2016

Uhørt kort høringsfrist på lovforslag på udlændinge- og integrationsområdet

Høring om forslag til lov om udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (ophævelse af 2 års fristen i sager om familiesammenføring med børn m.v.).

17. maj 2016

Forslag om at hæve elevtal og antal klassetrin i modtagelsesklasser bekymrer Børnerådet

Høring over bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

09. maj 2016

Børnerådet roser udkast til bekendtgørelse om røgtobak

Børnerådets kommentarer til udkast til bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrolsystemer m.v. af tobaksvarer m.v.