Børnerådets høringssvar

24. august 2018

Børnerådet efterlyser en børneperspektiveret analyse af forældres overvågning af børn i forslag om ændring af straffeloven

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af straffeloven m.v.
(Freds- og ærekrænkelser)

10. august 2018

Børnerådet støtter specifikke anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier

Børnerådets bemærkninger til anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier

06. august 2018

Barnets behov og tarv bør være i centrum ved enhver pladsanvisning til daginstitution

Børnerådets kommentarer til forslag til ændring af dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner)

06. august 2018

Børnerådet finder det uacceptabelt, at nogle forældre tvinges til at sende deres børn i dagtilbud

Børnerådets kommentarer til forslag til ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder)

29. juni 2018

Børnerådet hilser ændringer i lovgivning om plejefamilier velkomne med visse kommentarer

Ændringer i lovgivningen vedrørende plejefamilier

13. april 2018

Der bør tages særlige hensyn til mindreårige asylansøgere i behandling af klager over afslag på asyl

Forslag til procedure for Flygtningenævnets behandling af klager over afslag på asyl vedrørende umodne mindreårige asylansøgere.

03. april 2018

Brud på den særligt udvidede underretningspligt bør straffes efter gældende lovgivning i straffeloven

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af lov om social service
(Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt)

28. marts 2018

Børnerådet støtter forslaget om udskydelse af forældelsesfristen i sager om vold mod børn i hjemmet med visse bemærkninger

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af straffeloven
(Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet mv.)

12. marts 2018

Børnerådet hilser forslaget om Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer velkomment med visse ændringer

Børnerådets kommentar til forslag om ”Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer”