Børnerådets høringssvar

09. marts 2017

Børn på børnecentre bør have samme rettigheder som anbragte unge

Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge, herunder husordener, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og anbringelse uden for indkvarteringsstedet, m.v.)

21. februar 2017

Afvisning af asylansøgere ved grænsen skal altid vejes op imod barnets bedste

Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen)

21. februar 2017

Vejledning om bl.a. tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere i behandling.

Børnerådets kommentarer til vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.

15. februar 2017

Skærpede krav til permanent ophold kan presse flygtningene

Høring over ændring af udlændingeloven (skærpelse af reglerne om tidsubegrænset ophold)

08. februar 2017

Børnerådet opfordrer til mere arbejde med trivsel frem for flere faglige tests i folkeskolen

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om obligatoriske nationale tests i folkeskolen

31. januar 2017

Børn skal sikres gode, gratis tandplejetilbud og sammenhæng i behandlingsforløb på hospitaler

Børnerådets kommentarer til høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonordningen)

20. januar 2017

Barnets bedste handler også om fællesbarnets interesse, når myndighederne behandler udenlandske ægteskabssager

Høring over udkast til vejledning om behandling af ægteskabssager

19. januar 2017

Uhensigtsmæssigt at ændre børneattestordningen

Børnerådets kommentar til udkast til bekendtgørelse om ændring af kriminalregisterbekendtgørelsen

16. december 2016

Børns rettigheder prioriteret i vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge

Høring over vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge.

09. december 2016

Skærpet opmærksomhed på gravide med alkoholmisbrug

Børnerådets kommentarer til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling.