Børnerådets høringssvar

28. marts 2018

Børnerådet støtter forslaget om udskydelse af forældelsesfristen i sager om vold mod børn i hjemmet med visse bemærkninger

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af straffeloven
(Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet mv.)

12. marts 2018

Børnerådet hilser forslaget om Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer velkomment med visse ændringer

Børnerådets kommentar til forslag om ”Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer”

09. februar 2018

Vurderinger vedrørende barnets bedste skal indgå i sager om udvisning af kriminelle udlændinge

Høring over ændring af udlændingeloven
(Skærpelse af reglerne om udvisning af kriminelle udlændinge)

01. februar 2018

Uddannelsessteder og klageinstans skal have en vejledning til behandling af klager om mobning

Børnerådets kommentar til udkast til bekendtgørelse om behandling af klager til DCUM om mobning og lign.

05. januar 2018

Børnerådet tilslutter sig ønsket om et styrket tilsyn med de frie grundskoler

Børnerådets kommentarer til lov om ændring af lov om friskoler mv. (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler)

21. december 2017

Indsatsen for oplysning om børns rettigheder svækkes, hvis undervisning i menneskerettigheder ikke længere er et obligatorisk mål

Børnerådets kommentarer til Bekendtgørelserne om Fælles Mål for folkeskolens fag og emner mv.

29. november 2017

Frivillige foreninger og organisationer, som modtager puljemidler fra Børne- og Socialministeriet, skal fremover indhente børneattest

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer

21. september 2017

Lovforslag om forbud mod forskelsbehandling pga. handicap omgår visse forpligtelser

Børnerådets kommentarer til lov om forbud mod forskelsbehandling pga. handicap

18. september 2017

Yderligere indsnævring af mulighed for opholdstilladelse tager ikke hensyn til barnets bedste

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af udlændingeloven
(Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse etc.)

07. september 2017

Reduktion i udsatte familiers rådighedsbeløb vil ikke styrke indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet

Børnerådets kommentar til Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet mv.)