Børnerådets høringssvar

16. oktober 2019

Ingen børn, uanset alder, sygdom eller handicap, bør forbigås i lovforslag om midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

Forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

20. september 2019

Børnerådet bifalder afskaffelse af integrationskravet, men efterlyser længere ansøgningsfrist ved familiesammenføring af børn

Afskaffelse af integrationskravet og indførelse af en 3-måneders grænse for ansøgning

14. marts 2019

Omsider kan anbragte børn og unge ikke længere pålægges egenbetaling for deres ophold

Ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns og unges egenbetaling

24. januar 2019

Placering af enkelte voksne på kriminalforsorgens ungeafdelinger må ikke blive en glidebane

Placering af enkelte 18-årige eller derover på kriminalforsorgens særlige ungeafdelinger

18. januar 2019

Yderligere stramninger på udlændingeområdet rammer børnene

Høring over ændringer der bl.a. medfører ydelsesnedsættelse for forsørgere, loft over antallet af familiesammenføringer og reducering af betydningen af børns selvstændige tilknytning til Danmark i inddragelsessager.

21. december 2018

Børnerådet er bekymret over indførelsen af flere magtmidler over for anbragte børn og unge

Høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge

19. december 2018

Børnerådet efterlyser børnefaglighed i ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat

Høring over bekendtgørelse om forretningsorden for Ungdomskriminalitetsnævnet

18. december 2018

Børn skal beskyttes mod psykisk vold begået af voksne i både hjem, institution og skole

Børnerådets kommentar til forslag til lov om ændring af straffeloven m.fl. (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold)