Børnerådets høringssvar

18. februar 2020

Når kvinder på krisecentre får psykologbehandling, kommer det deres børn til gode

Om psykologbehandling til kvinder i krisecenter
(Ændring af serviceloven)

17. februar 2020

Mindreårige skal altid inddrages, når de deltager i kliniske afprøvninger

Inddrag mindreårige, inden de deltager i kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v.

10. februar 2020

Undervisningen på interne skoler skal tilpasses den enkelte elevs behov og evner

Præcisering af kommunernes ansvar overfor elever på interne skoler

27. januar 2020

Drenge bør kun omskæres uden en medicinsk grund, hvis de selv er i stand til at give samtykke til indgrebet

Vedr. Notat om omskæring af drenge på ikke-medicinsk indikation

22. januar 2020

Når børn skal inddrages i forbindelse med udskrivning fra frie skoler, bør de også kunne klage

Frie skolers inddragelse af elever i forbindelse med udskrivning

18. november 2019

Et flertal af pladserne i Familieretshusets rådgivende udvalg bør øremærkes eksperter på området

Forretningsorden for det rådgivende udvalg i Familieretshuset

12. november 2019

Det strider mod Børnekonventionen, hvis nyfødte mister retten til dansk statsborgerskab

Fortabelse af dansk indfødsret for nyfødte

07. november 2019

Børnerådet bifalder, at der sker en opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system

Opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.

23. oktober 2019

Krav om indhentelse af straffeattester kan bane vej for højere kvalitet på anbringelsesområdet

Ændring af lov om socialtilsyn (Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn)