Børnerådets høringssvar

10. september 2018

Børnerådet mener, at strafcelle bør afskaffes helt for unge under 18 år

Børnerådets kommentar til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen

29. august 2018

Lovforslag om obligatoriske sprogprøver for børnehaveklasseelever fra udsatte boligområder er problematisk og tangerer diskrimination

Børnerådets kommentarer til forslag til ændring af folkeskoleloven mv.
(Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder m.m.)

24. august 2018

Børnerådet efterlyser en børneperspektiveret analyse af forældres overvågning af børn i forslag om ændring af straffeloven

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af straffeloven m.v.
(Freds- og ærekrænkelser)

10. august 2018

Børnerådet støtter specifikke anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier

Børnerådets bemærkninger til anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier

06. august 2018

Barnets behov og tarv bør være i centrum ved enhver pladsanvisning til daginstitution

Børnerådets kommentarer til forslag til ændring af dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner)

06. august 2018

Børnerådet finder det uacceptabelt, at nogle forældre tvinges til at sende deres børn i dagtilbud

Børnerådets kommentarer til forslag til ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder)

29. juni 2018

Børnerådet hilser ændringer i lovgivning om plejefamilier velkomne med visse kommentarer

Ændringer i lovgivningen vedrørende plejefamilier

13. april 2018

Der bør tages særlige hensyn til mindreårige asylansøgere i behandling af klager over afslag på asyl

Forslag til procedure for Flygtningenævnets behandling af klager over afslag på asyl vedrørende umodne mindreårige asylansøgere.

03. april 2018

Brud på den særligt udvidede underretningspligt bør straffes efter gældende lovgivning i straffeloven

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af lov om social service
(Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt)