Børnerådets høringssvar

02. oktober 2020

Den Nationale Klageinstans mod Mobning skal bestå for at sikre elevernes rettigheder

Den Nationale Klageinstans mod Mobning skal gøres permanent, og eleverne skal inddrages i skolernes arbejde med antimobning

22. september 2020

Børn kommer til at bøde for deres forældres handlinger, hvis fremmedkrigere frakendes deres danske statsborgerskab

Det har fatale konsekvenser for børnene, når forældrene vurderes som fremmedkrigere og frakendes deres statsborgerskab

21. august 2020

Det kan gå ud over børnene, hvis forældrene skal dele børne- og ungeydelsen lige

Ligedeling af børne- og ungeydelsen i højkonfliktsager kræver ekstra opmærksomhed

29. juni 2020

En koordinerende fagperson kan bane vejen for et godt voksenliv for udsatte børn

Udpeg en koordinerende fagperson for barnet til overgangen mellem barn og voksen

16. juni 2020

Børnerådet efterlyser en begrundelse for, at Ankestyrelsen får en frist for optagelse af egendriftsager om særlig støtte til børn og unge

Der mangler en begrundelse for, at der er tilføjet en frist for optagelse af Ankestyrelsens egendriftsager

29. maj 2020

Børnerådet efterlyser støtte til børns overgang til voksenlivet i nye retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

Retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed skal være et redskab, som kommunen reelt kan anvende

21. februar 2020

En national handleplan er et stort og vigtigt skridt mod en røgfri generation

Børnerådet hilser en national handleplan mod børn og unges rygning velkommen

18. februar 2020

Alle børn i dagtilbud og skole skal have ret til individuel tilpasning

Tydeliggørelse af retten til rimelig individuel tilpasning for børn i dagtilbud og folkeskole