Børnerådets høringssvar

18. september 2017

Yderligere indsnævring af mulighed for opholdstilladelse tager ikke hensyn til barnets bedste

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af udlændingeloven
(Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse etc.)

07. september 2017

Reduktion i udsatte familiers rådighedsbeløb vil ikke styrke indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet

Børnerådets kommentar til Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet mv.)

25. august 2017

Børn bør kunne anerkendes som mediebrugere og samtidig beskyttes mod kommercielle interesser

Børnerådets bemærkninger til § 6 i forslag til databeskyttelseslov.

24. august 2017

Dobbeltdonation bør være lovligt, så længe det ikke er anonymt

Børnerådets bemærkninger til forslag om dobbeltdonation og kastrationsregler.

15. august 2017

Børnerådet hilser ophævelse af forældelsesfrister i sager om overgreb velkomment

Børnerådets kommentar til lovforslag om ændring af straffeloven mv (afskaffelse af forældelsesfrister, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse mv).

14. august 2017

Børn og unge på børnecentre er først og fremmest børn og unge

Børnerådets bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder mv.

03. august 2017

Børnerådet opfordrer til retningslinjer for kønsmodificerende behandling af spædbørn

Høring vedr. vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling

26. juni 2017

Oplysningsindsats frem for strafskærpelse, når det gælder spredning af billeder på de sociale medier.

Børnerådets kommentarer til Betænkning nr. 1563/2017 om freds- og æreskrænkelser

01. maj 2017

Minimumskrav for tilsyn af indkvarteringssteder skal øge børns retssikkerhed

Børnerådets kommentar til supplerende høring vedr. ændring af udlændingeloven lov om voksenansvar mv. (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge)

27. april 2017

Børnerådet anbefaler ikke kriminalisering af børne-sexdukker

Børnerådets udtalelse vedrørende sexdukker, der ligner børn, og fiktiv børnepornografi.