Børnerådets høringssvar

21. august 2020

Det kan gå ud over børnene, hvis forældrene skal dele børne- og ungeydelsen lige

Ligedeling af børne- og ungeydelsen i højkonfliktsager kræver ekstra opmærksomhed

29. juni 2020

En koordinerende fagperson kan bane vejen for et godt voksenliv for udsatte børn

Udpeg en koordinerende fagperson for barnet til overgangen mellem barn og voksen

16. juni 2020

Børnerådet efterlyser en begrundelse for, at Ankestyrelsen får en frist for optagelse af egendriftsager om særlig støtte til børn og unge

Der mangler en begrundelse for, at der er tilføjet en frist for optagelse af Ankestyrelsens egendriftsager

29. maj 2020

Børnerådet efterlyser støtte til børns overgang til voksenlivet i nye retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

Retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed skal være et redskab, som kommunen reelt kan anvende

21. februar 2020

En national handleplan er et stort og vigtigt skridt mod en røgfri generation

Børnerådet hilser en national handleplan mod børn og unges rygning velkommen

18. februar 2020

Alle børn i dagtilbud og skole skal have ret til individuel tilpasning

Tydeliggørelse af retten til rimelig individuel tilpasning for børn i dagtilbud og folkeskole

18. februar 2020

Når kvinder på krisecentre får psykologbehandling, kommer det deres børn til gode

Om psykologbehandling til kvinder i krisecenter
(Ændring af serviceloven)

17. februar 2020

Mindreårige skal altid inddrages, når de deltager i kliniske afprøvninger

Inddrag mindreårige, inden de deltager i kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v.

10. februar 2020

Undervisningen på interne skoler skal tilpasses den enkelte elevs behov og evner

Præcisering af kommunernes ansvar overfor elever på interne skoler