Børnerådets høringssvar

10. februar 2012

Hørringssvar: retssikkerhed og administration på det sociale område

Vedr. lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Børnerådets fortalervirksomhed).

08. februar 2012

Høringssvar: børn og unge med funktionsnedsættelse

Vedr. forslag om ændring af vejledning om særlig støtte nr. 3 (børn og unge med funktionsnedsættelse).

08. februar 2012

Høringssvar: familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte

Vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service
(Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte).

08. februar 2012

Høringssvar: familieplejers efteruddannelse mv.

Vedr. forslag til ændring af serviceloven (plejefamiliers efteruddannelse og supervision, partsstatus til 12 - 14 årige ved domstolsprøvelse).

13. januar 2012

Høringssvar: ændring af Børneattestloven

Vedr. udkast til lovforslag om ændring af børneattestloven etc.

06. januar 2012

Høringssvar: inklusion i folkeskolen

Vedr. forslag til ændring af lov om folkeskolen mhp. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning.