Børnerådets høringssvar

30. april 2012

Høringsvar: Folketingets ombudmand

Høringssvar vedr. forslag til ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.

20. april 2012

Høringssvar: folkeskolens specialundervisning

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning.

18. april 2012

Høringssvar: udlændingelov og lov om kommunale og regionale valg

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg.

17. april 2012

Høringssvar: udlændingeloven

Vedr. lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvisningsreglerne, langtidsvisum til adoptivbørn).

12. april 2012

Høringssvar: familiesammenføring med børn

Vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), sagsnr. 2012-960-0003.

16. marts 2012

Høringssvar: forældreansvarsloven, retsplejeloven m.m.

Vedr. forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister (Revision af forældreansvarsloven mv.).

09. marts 2012

Høringssvar: frit skolevalg

Vedr. forslag til lovrevision om frit valg i folkeskolen.

09. marts 2012

Hørringssvar: specialundervisning

Vedr. lov om ændring af lov om folkeskolen (Specialundervisning i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder).

04. marts 2012

Høringssvar: ændring af lov om social service

Vedr. udkast til ændring af lov om social service m.fl. (fastsættelse af serviceniveauer, inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, refusion for særligt dyre enkeltsager m.m.).

02. marts 2012

Høringssvar: kunstig befrugtning og adoption

Vedr. lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption