Børnerådets høringssvar

17. april 2012

Høringssvar: udlændingeloven

Vedr. lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvisningsreglerne, langtidsvisum til adoptivbørn).

12. april 2012

Høringssvar: familiesammenføring med børn

Vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), sagsnr. 2012-960-0003.

16. marts 2012

Høringssvar: forældreansvarsloven, retsplejeloven m.m.

Vedr. forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister (Revision af forældreansvarsloven mv.).

09. marts 2012

Høringssvar: frit skolevalg

Vedr. forslag til lovrevision om frit valg i folkeskolen.

09. marts 2012

Hørringssvar: specialundervisning

Vedr. lov om ændring af lov om folkeskolen (Specialundervisning i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder).

04. marts 2012

Høringssvar: ændring af lov om social service

Vedr. udkast til ændring af lov om social service m.fl. (fastsættelse af serviceniveauer, inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, refusion for særligt dyre enkeltsager m.m.).

02. marts 2012

Høringssvar: kunstig befrugtning og adoption

Vedr. lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption

10. februar 2012

Hørringssvar: retssikkerhed og administration på det sociale område

Vedr. lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Børnerådets fortalervirksomhed).

08. februar 2012

Høringssvar: børn og unge med funktionsnedsættelse

Vedr. forslag om ændring af vejledning om særlig støtte nr. 3 (børn og unge med funktionsnedsættelse).

08. februar 2012

Høringssvar: familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte

Vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service
(Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte).