Børnerådets høringssvar

26. juli 2012

Høringssvar: børnesagkyndige i Ankestyrelsen

Høringssvar vedr. børnesagkyndige i Ankestyrelsen (Revideret høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område).

12. juli 2012

Høringssvar: skiltning af rygerum og rygekabiner på arbejdspladser

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser

05. juli 2012

Høringssvar: specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hørings vedrørende udkast til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

29. juni 2012

Høringssvar: barselsperiode

Høring vedr. anbefalinger for barselsperioden.

29. juni 2012

Høringssvar: folkeskolens afsluttende prøver

Høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver.

29. juni 2012

Høringssvar: databeskyttelse

Vedr. Europa-Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse.

29. juni 2012

Høringssvar: betaling ved skolegang

Vedr. udkast til bekendtgørelse om betaling ved skolegang i en anden kommune end bopælskommunen.

14. maj 2012

Høringsvar: røgfrie miljøer

Høring vedr. lovudkast angående forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer, lov nr. 512 af 6. juni 2012.

01. maj 2012

Hørringssvar: adgang til ydelser og patientrettigheder

Høringssvar vedr. ændring af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.)

30. april 2012

Høringsvar: Folketingets ombudmand

Høringssvar vedr. forslag til ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.