Børnerådets høringssvar

13. januar 2012

Høringssvar: ændring af Børneattestloven

Vedr. udkast til lovforslag om ændring af børneattestloven etc.

06. januar 2012

Høringssvar: inklusion i folkeskolen

Vedr. forslag til ændring af lov om folkeskolen mhp. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning.