Børnerådets høringssvar

29. juni 2012

Høringssvar: barselsperiode

Høring vedr. anbefalinger for barselsperioden.

29. juni 2012

Høringssvar: folkeskolens afsluttende prøver

Høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver.

29. juni 2012

Høringssvar: databeskyttelse

Vedr. Europa-Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse.

29. juni 2012

Høringssvar: betaling ved skolegang

Vedr. udkast til bekendtgørelse om betaling ved skolegang i en anden kommune end bopælskommunen.

14. maj 2012

Høringsvar: røgfrie miljøer

Høring vedr. lovudkast angående forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer, lov nr. 512 af 6. juni 2012.

01. maj 2012

Hørringssvar: adgang til ydelser og patientrettigheder

Høringssvar vedr. ændring af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.)

30. april 2012

Høringsvar: Folketingets ombudmand

Høringssvar vedr. forslag til ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.

20. april 2012

Høringssvar: folkeskolens specialundervisning

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning.

18. april 2012

Høringssvar: udlændingelov og lov om kommunale og regionale valg

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg.

17. april 2012

Høringssvar: udlændingeloven

Vedr. lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvisningsreglerne, langtidsvisum til adoptivbørn).