Børnerådets høringssvar

14. maj 2012

Høringsvar: røgfrie miljøer

Høring vedr. lovudkast angående forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer, lov nr. 512 af 6. juni 2012.

01. maj 2012

Hørringssvar: adgang til ydelser og patientrettigheder

Høringssvar vedr. ændring af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.)

30. april 2012

Høringsvar: Folketingets ombudmand

Høringssvar vedr. forslag til ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.

20. april 2012

Høringssvar: folkeskolens specialundervisning

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning.

18. april 2012

Høringssvar: udlændingelov og lov om kommunale og regionale valg

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg.

17. april 2012

Høringssvar: udlændingeloven

Vedr. lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvisningsreglerne, langtidsvisum til adoptivbørn).

12. april 2012

Høringssvar: familiesammenføring med børn

Vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), sagsnr. 2012-960-0003.

16. marts 2012

Høringssvar: forældreansvarsloven, retsplejeloven m.m.

Vedr. forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister (Revision af forældreansvarsloven mv.).

09. marts 2012

Høringssvar: frit skolevalg

Vedr. forslag til lovrevision om frit valg i folkeskolen.

09. marts 2012

Hørringssvar: specialundervisning

Vedr. lov om ændring af lov om folkeskolen (Specialundervisning i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder).