Børnerådets høringssvar

06. januar 2012

Høringssvar: inklusion i folkeskolen

Vedr. forslag til ændring af lov om folkeskolen mhp. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning.