Børnerådets høringssvar

01. november 2012

Høringssvar: folkeskoleloven

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen.

26. september 2012

Høringssvar: forebyggelsespakker

Høringssvar vedr. udkast til forebyggelsespakker.

26. september 2012

Høringssvar: dagtilbud

Høringssvar vedr. ændring af dagtilbudsloven.

19. september 2012

Høringssvar: den kommunale tandpleje

Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven - regelforenkling i den kommunale tandpleje.

23. august 2012

Høringssvar: forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

26. juli 2012

Høringssvar: børnesagkyndige i Ankestyrelsen

Høringssvar vedr. børnesagkyndige i Ankestyrelsen (Revideret høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område).

12. juli 2012

Høringssvar: skiltning af rygerum og rygekabiner på arbejdspladser

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser

05. juli 2012

Høringssvar: specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hørings vedrørende udkast til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

29. juni 2012

Høringssvar: barselsperiode

Høring vedr. anbefalinger for barselsperioden.

29. juni 2012

Høringssvar: folkeskolens afsluttende prøver

Høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver.