Børnerådets høringssvar

21. februar 2020

En national handleplan er et stort og vigtigt skridt mod en røgfri generation

Børnerådet hilser en national handleplan mod børn og unges rygning velkommen

18. februar 2020

Alle børn i dagtilbud og skole skal have ret til individuel tilpasning

Tydeliggørelse af retten til rimelig individuel tilpasning for børn i dagtilbud og folkeskole

18. februar 2020

Når kvinder på krisecentre får psykologbehandling, kommer det deres børn til gode

Om psykologbehandling til kvinder i krisecenter
(Ændring af serviceloven)

17. februar 2020

Mindreårige skal altid inddrages, når de deltager i kliniske afprøvninger

Inddrag mindreårige, inden de deltager i kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v.

10. februar 2020

Undervisningen på interne skoler skal tilpasses den enkelte elevs behov og evner

Præcisering af kommunernes ansvar overfor elever på interne skoler

27. januar 2020

Drenge bør kun omskæres uden en medicinsk grund, hvis de selv er i stand til at give samtykke til indgrebet

Vedr. Notat om omskæring af drenge på ikke-medicinsk indikation

22. januar 2020

Når børn skal inddrages i forbindelse med udskrivning fra frie skoler, bør de også kunne klage

Frie skolers inddragelse af elever i forbindelse med udskrivning

18. november 2019

Et flertal af pladserne i Familieretshusets rådgivende udvalg bør øremærkes eksperter på området

Forretningsorden for det rådgivende udvalg i Familieretshuset

12. november 2019

Det strider mod Børnekonventionen, hvis nyfødte mister retten til dansk statsborgerskab

Fortabelse af dansk indfødsret for nyfødte