Børnerådets høringssvar

07. november 2012

Høringssvar: forbud mod rusmidler i markedsføring rettet mod børn

Høringssvar vedr. ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven samt lov om finansiel virksomhed.

05. november 2012

Høringssvar: salg af tobak og alkohol

Høringssvar vedr. lovudkast angående forslag til ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år.

01. november 2012

Høringssvar: folkeskoleloven

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen.

26. september 2012

Høringssvar: forebyggelsespakker

Høringssvar vedr. udkast til forebyggelsespakker.

26. september 2012

Høringssvar: dagtilbud

Høringssvar vedr. ændring af dagtilbudsloven.

19. september 2012

Høringssvar: den kommunale tandpleje

Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven - regelforenkling i den kommunale tandpleje.

23. august 2012

Høringssvar: forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

26. juli 2012

Høringssvar: børnesagkyndige i Ankestyrelsen

Høringssvar vedr. børnesagkyndige i Ankestyrelsen (Revideret høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område).

12. juli 2012

Høringssvar: skiltning af rygerum og rygekabiner på arbejdspladser

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser

05. juli 2012

Høringssvar: specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hørings vedrørende udkast til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.