Børnerådets høringssvar

28. januar 2013

Høringssvar: ændring af sundhedsloven og vævsloven

Vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven og vævsloven.

22. januar 2013

Høringssvar: klagetrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område

Vedr. forslag til ændring af lov om retssikkerhed og administration mv. (forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område).

18. januar 2013

Høringssvar: kriminalitet

Vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser).

18. januar 2013

Høringssvar: menneskehandel og voldsramte ægtefællesammenførte

Vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven: bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte.

11. januar 2013

Høringssvar: inklusion af børn i asylsøgende familier

Vedr. udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (adgang for asylansøgere til at arbejde og bo udenfor asylcentre).

19. december 2012

Høringssvar: seksualforbrydelser

Vedr. Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

19. december 2012

Høringssvar: specialundervisning i folkeskolen

Vedr. udkast til vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bidstand.

17. december 2012

Høringssvar: bekendtgørelsen om et Børneråd

Vedr. forslag til ændring af Bekendtgørelse om et Børneråd.

26. november 2012

Høringssvar: børnetilskud og børne- og ungeydelse

Vedr. forslag L 84 til lov om ændring af lov om børnetilskud og lov om en børne- og ungeydelse.