Børnerådets høringssvar

09. august 2013

Høringssvar: helbredstjek til nyankomne flygtninge

Høringssvar fra Børnerådet om bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

09. august 2013

Høringssvar: flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Om bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

29. maj 2013

Høringssvar: særlig støtte til børn, unge og deres familier

Høringssvar til udkast til vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier.

08. maj 2013

Høringssvar: forebyggelse af overvægt

Børnerådets kommentar til udkast til forebyggelsespakke om overvægt.

08. april 2013

Høringssvar: evaluering af kommunalreformen

Børnerådets kommentarer til Evaluering af kommunalreformen.

12. marts 2013

Høringssvar: børneloven

Vedr. forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (medmoderskab mv.).

12. marts 2013

Høringssvar: åbningtider i daginstitutioner

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af frikommuneloven vedr. forsøg med udvidelse af åbningstiderne i daginstitutioner ved merkøb.

12. marts 2013

Høringssvar: børneloven og medmoderskab

Vedr. forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (medmoderskab mv.).

25. februar 2013

Høringssvar: socialtilsyn, social service m.m.

Vedr. forslag til lov om socialtilsyn samt forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om forpligtende kommunale samarbejder.

30. januar 2013

Høringssvar: beskyttelse børn mod overgreb

Vedr. forslag til lov om beskyttelse af børn mod overgreb.