Børnerådets høringssvar

05. november 2013

Høringssvar: forebyggelsespakke om stoffer

Vedr. udkast til forebyggelsespakke om stoffer.

01. november 2013

Høringssvar: ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af sundhedsloven (Ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter etc).

28. oktober 2013

Høringssvar: forebyggelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

Børnerådets kommentar til gennemførelsen af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (forslag om ændring af straffeloven).

26. september 2013

Høringssvar: børnehuse

Vedr. forslag til bekendtgørelse om børnehuse samt vejledningskapitel om børnehuse til ”Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familie”.

19. september 2013

Høringssvar: udlændinge- og kildeskatteloven

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven.

19. september 2013

Høringssvar: Dublin III forordningen

Gennemførelse af Dublin III forordningen.

18. september 2013

Høringssvar: folkeskoleloven m.m.

Høring over forslag til lov om ændring af folkeskoleloven og forskellige andre love.

28. august 2013

Høringssvar: ændringer af pædagoguddannelsen

Vedr. forslag til høringssvar om ændring af pædagoguddannelsen og deraf følgende konsekvensændringer.

23. august 2013

Høringssvar: anbringelse af unge med funktionsnedsættelse

Høringssvar til forslag til lov om ændring af serviceloven og retssikkerhedsloven.

22. august 2013

Høringssvar: særlig støtte til børn, unge og deres familier

Høringssvar til udkast til vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier.