Børnerådets høringssvar

17. januar 2014

Høringssvar: asyl

Vedr. integrationspotentialekriteriet på familiesammenføringsområdet.

16. januar 2014

Høringssvar: undervisning

Høring over udkast til lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

13. januar 2014

Høringssvar: magtanvendelse

Høringssvar til bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

20. december 2013

Høringssvar: udlændingeloven

Ændring af udlændingeloven (ret til fortsat ophold ved ægtefælles død).

20. december 2013

Høringssvar: en tidlig forebyggelse

De forebyggende indsatser samles nu i servicelovens § 11, og med ændringen skal kommunalbestyrelsen vurdere, hvorvidt et barn skal tilbydes en indsats efter § 11, eller hvorvidt der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelsen).

09. december 2013

Høringssvar: indfødsret

Høringssvar om dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.

06. december 2013

Høringssvar: HPV-vaccinen

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme (HPV).

05. december 2013

Høringssvar: patientkontorer

Vedr. udkast til bekendtgørelse om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner.

20. november 2013

Høringssvar: børn skal modtage vaccinationer, der indgår i det danske vaccinationsprogram

Børnerådets kommentar til lovforslag om forbedret tilslutning til børne-vaccinationsprogrammet (ændring af sundhedsloven).

19. november 2013

Høringssvar: kvalitetsmodellen

Høringssvar til Bekendtgørelse om socialtilsyn, kvalitetsmodellen.