Børnerådets høringssvar

04. april 2014

Kombineret ungdomsuddannelse skal favne alle elever, der ikke er uddannelsesparate efter 9. klasse

Udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

04. marts 2014

Høringssvar: vaccination

Vedr. bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse sygdomme.

25. februar 2014

Børn og unge med særlige behov skal sikres en specialiseret ydelse

Høringssvar på opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning.

14. februar 2014

Høringssvar om solarier

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om solarier.

31. januar 2014

Af hensyn til barnet skal appellen begrænses i sager om tvangsanbringelse

Høringssvar til forslag om begrænsning af appel i sager om tvangsanbringelse af børn.

24. januar 2014

Skolereformen skal sikre bedre undervisningsmiljø, mere elevinddragelse og større opmærksomhed på elever med særlige behov

Høring over forslag til lov om ændring af folkeskoleloven og forskellige andre love.

21. januar 2014

Høringssvar: omskæring

Vedr. revideret vejledning om omskæring af drenge.

20. januar 2014

Høringssvar: børn og unge med handicap

Børnerådets kommentar til forslag om ratifikation af den valgfri protokol til FN’s handicapkonvention om en klagemekanisme.

20. januar 2014

Høringssvar: adoption

Børnerådets kommentar til forslag til ændring af adoptionsloven (adgang for samlevende til at adoptere sammen).

20. januar 2014

Høringssvar: ægteskabsloven

Børnerådets kommentar til forslag til ændring af ægteskabsloven (vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund).