Børnerådets høringssvar

05. september 2014

Børneperspektivet mangler i nyt lovforslag om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

15. august 2014

Det skal være ulovligt at sterilisere og kastrere børn og unge under 18 år

Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse og vejledning om sterilisation og kastration

10. august 2014

Transkønnede under 18 år skal kun tilbydes en medicinsk behandling, som er reversibel

Børnerådets kommentar til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.

04. august 2014

Det danske adoptionssystem skal være med til at forhindre handel med børn

Børnerådets bemærkninger til Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem

06. juni 2014

Børn og unge mangler undervisning om digital dannelse

Børnerådets høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om Fælles Mål for folkeskolens fag og emner og Fælles Mål for Børnehaveklassen

23. maj 2014

Der skal være mere fokus på skjult reklame

Vedr. forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring

19. maj 2014

Der skal hentes børneattest, når man ansætter ledsagere til børn under 15 år

Forslag til ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest etc.

09. maj 2014

Børnerådet anbefaler, at børn høres i sager om familiesammenføring

Høringssvar på forslag til lov om ændring af udlændingeloven (genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn).

04. april 2014

Ændring af erhversuddannelser

Lov om ændring af erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelser og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. og andre love.