Børnerådets høringssvar

21. januar 2015

En ny model for tilskud til specialundervisning vil gavne både skoler og elever

Børnerådets kommentar til lovforslag om tilskud til inklusion og specialundervisning m.v. på fri skoler m.v. og enkeltfagsprøve på frie fagskoler samt yderligere forsøgsmuligheder m.v.

19. januar 2015

FN’s klagemekanisme for Børnekonventionen vil styrke danske børns retsstilling

Børnerådets kommentar til forslag om ratifikation af 3. tillægsprotokol til FN’s konvention om Barnets Rettigheder

13. januar 2015

Børnerådet tilslutter sig et forbud imod anvendelse af børn som tolke

Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven.

15. december 2014

Børnerådet bakker op om, at børn ned til 12 år skal give samtykke til ændring af anbringelsessted

Høring om faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealder.

27. november 2014

Administration af ny adoptionslov skal sikre barnets bedste – og give plads til barnets stemme

Svar på høring over udkast til opdaterede administrative forskrifter som følge af ændring af adoptionsloven (adgang for samlevende til at adoptere sammen).

13. november 2014

Børnerådet er for at lempe betingelserne for adoption uden samtykke, når det vurderes at være til barnets bedste.

Høringssvar på udkast til forslag om lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke.

07. november 2014

Nyt forslag om 1 års ventetid på familiesammenføring er på kant med Børnekonventionen

Børnerådets svar på høring om udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge mv.)

27. oktober 2014

For barnets skyld skal forældre tilbydes hjælp og støtte til samarbejde

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane mv.)

14. oktober 2014

Børnerådet støtter op om dobbelt statsborgerskab

Børnerådets bemærkninger til forslag om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab)

15. september 2014

Børnekonventionen skal være lov

Børnerådets kommentar til betænkning nr. 1546/2014 om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet