Børnerådets høringssvar

19. maj 2015

Hvorfor klager børn ikke over magtanvendelser?

Høring over betænkningen ”Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet” (nr. 1551/2015)

19. maj 2015

Børn op til 15 år bør have ret til videoafhøring

Børnerådets bemærkninger til Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1554/2015 om videoafhøring

20. april 2015

Ros til ny vejledning om antiradikalisering

Vedr. Udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven)

17. april 2015

Sårbare børnefamilier skal have bedre mulighed for at få opholdstilladelse

Høringssvar på lovforslag om ændring af udlændingeloven (humanitære opholdstilladelser)

20. marts 2015

Salg af elektroniske cigaretter til børn under 18 år skal forbydes

Høringssvar vedrørende forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.

26. februar 2015

Au pair-personers forhold skal forbedres

Vedr. forslag til lov om ændring af udlændingelov og ferielov
(Forbedring af reglerne på au pair-området)

19. februar 2015

Børnerådet tilslutter sig familieretlig ændring

Børnerådets kommentar til forslag om Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed

10. februar 2015

Børnerådet hilser forslag om ændring af adoptionsloven velkommen

Høringssvar på forslag om ændring af adoptionsloven

23. januar 2015

Reglerne for børneattester skal også gælde for private virksomheder, der ansætter samaritter og lektiehjælpere

Børnerådets kommentar til udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde

23. januar 2015

Reglerne for børneattester skal også gælde for myndigheder, institutioner og foreninger, der ansætter samaritter og lektiehjælpere

Børnerådets kommentar til udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest inden for Kulturministeriets ressortområde