Børnerådets høringssvar

18. april 2016

Børnerådet gentager: Tvang i psykiatrien bør ikke finde sted

Børnerådets kommentarer til udkast til Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller

08. april 2016

Flygtningebørn skal være omfattet af folkeskoleloven

Høring over udkast til lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge

16. marts 2016

Individuel vurdering er nødvendig, når myndighederne skal afgøre, om mindreårige kan indgå i ægteskab

Høring over udkast til vejledning om behandling af ægteskabssager (anerkendelse af udenlandske ægteskaber indgået af mindreårige)

15. februar 2016

Børns rettigheder skal i centrum ved magtanvendelser

Børnerådets kommentar vedrørende forslag til lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge mv.

12. februar 2016

Al røgtobak skal have samme sundhedsadvarsler

Børnerådets kommentar vedrørende forslag om lov om regulering af tobaksvarer

22. januar 2016

Lovforslag om styrket indsats for gravide misbrugere savner mulighed for tvang

Børnerådets kommentarer til udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med misbrug af rusmidler

18. januar 2016

Forsøgspersoner under 15 år skal inddrages i egen sag

Børnerådets kommentar til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler

18. januar 2016

Markedsføring og salg af e-cigaretter til mindreårige skal forbydes

Børnerådets kommentar vedrørende forslag om lov om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere.

13. januar 2016

Nyt lovforslag sender flere flygtningefamilier på integrationsydelse

Høringssvar om forslag til lov om udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.

07. januar 2016

Kontanthjælpsloft og 225-timersregel vil få alvorlige konsekvenser for børn

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225-timersregel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere)