Børnerådets høringssvar

30. oktober 2015

Børnerådet tilslutter sig Nordisk Ministerråds Strategi for børn og unge i Norden

Børnerådets kommentarer til ”Strategi för barn och unga i Norden”

27. oktober 2015

Bevar indfødsretten til unge født og opvokset i Danmark

Høringssvar på forslag om ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.

27. oktober 2015

Barnets bedste bør komme først ved forælders død

Høringssvar på forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service.
(Ændring af fortrinsstilling, herunder når den ene forælder har forvoldt den anden forælders død.)

22. oktober 2015

Børn undfanget ved kunstig befrugtning har ret til information

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af lov om assisteret reproduktion

29. september 2015

Børnerådet: Giv mulighed for tvangsbehandling af gravide misbrugere

Høringssvar på afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med et misbrug af rusmidler

29. september 2015

Børnerådet støtter internationale aftaler, der styrker børns retsstilling

Børnerådets kommentar til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

25. september 2015

Børns rettigheder og retsstilling bør styrkes yderligere

Høring over Danmarks anden nationale rapport til FN’s Menneskerettighedsråd under Den Universelle Periodiske Bedømmelse (Universal Periodic Review)

28. august 2015

Hvor er børneperspektivet i vejledninger og bekendtgørelser om tvang i psykiatrien?

Høringer over bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

14. august 2015

Skilsmissebørn skal tilbydes støtte, rådgivning og samtaler

Børnerådets kommentar til udkast til opdaterede forskrifter som følge af lov om ændring af forældreansvarsloven (imødegåelse af samarbejdschikane)

31. juli 2015

Flygtningebørn bliver marginaliseret i nye lovforslag

Høringssvar om forslag til lov om ændring af børnetilskudsloven og børne- og ungeydelsesloven samt forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love