Placering af enkelte voksne på kriminalforsorgens ungeafdelinger må ikke blive en glidebane

24-01-2019

Placering af enkelte 18-årige eller derover på kriminalforsorgens særlige ungeafdelinger

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

24.01.2019
J.nr. 3.7.27/amc


Den foreslåede ændring åbner op for muligheden for, at enkelte voksne kan afsone sammen med unge under 18 år, hvis det vurderes at tjene de 15-17-åriges tarv bedst.

Børnerådet mener som udgangspunkt, at der bør være en særlig opmærksomhed på risikoen for, at ændringen medfører en glidebane til en tilstand, som potentielt ikke er til gavn for de 15-17-årige.

På den ene side kan det være gavnligt, at en 17-årig, der afsoner på unge-afdelingen, gives mulighed for at blive på afdelingen, når han eller hun bliver 18 år. Det gælder også for de 15-17-årige, som er vant til, at den nu 18-årige er på afdelingen sammen med dem. Det samme ser vi indenfor serviceloven omkring efterværn, hvor der er mulighed for, at den unge kan fortsætte i døgnophold, indtil han/hun fylder 23 år.
Der kan også være tale om unge over 18, der rent kognitivt og udviklingsmæssigt ikke er alderssvarende, hvor det er til gavn for alle parter, at de placeres på en unge-afdeling.

På den anden side må der ikke være risiko for, at der sker yderligere kriminalisering af de unge, ved at der placeres en voksen på unge-afdelingen, som kan påvirke de unge negativt, hvad angår deres udvikling og trivsel. Der er evidens for, at når børn afsoner med voksne, har det en skadelig effekt på barnet, og risikoen for, at barnet begår ny kriminalitet, stiger.

Børnerådet finder det helt afgørende, at det uddybes grundigt, hvordan vurderingen af de 15-17-åriges tarv skal foretages af Kriminalforsorgsområdet, så det sikres, at beslutningen reelt tjener de 15-17-åriges tarv bedst.

Med venlig hilsen

Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef