Krav om indhentelse af straffeattester kan bane vej for højere kvalitet på anbringelsesområdet

23-10-2019

Ændring af lov om socialtilsyn (Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn)

Social- og lndenrigsministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K

23.10.2019  
J.nr. 3.7.27/am

Lovforslaget indeholder tre elementer. Det lægger op til krav om indhentelse af straffeattest, præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn samt lempelse af ændringerne for formålsbestemmelser i vedtægter for fonde.

Der hersker i Børnerådet tvivl om, hvorvidt straffeattester er indhentet konsekvent tidligere, hvilket ikke er betryggende fra et børneperspektiv. Det er særdeles vigtigt, at der indhentes straffeattester på både medarbejdere og plejeforældre for at sikre tryghed og kvalitet i den pædagogiske indsats. En plet på straffeattesten betyder ikke nødvendigvis, at personen ikke kan ansættes eller få opgaven. Det afgørende er, at det på sagligt grundlag vurderes, hvorvidt personens samlede kompetencer gør denne kvalificeret til at arbejde med målgruppen, og at indholdet af straffeattesten ikke sætter spørgsmålstegn ved, om personen er egnet til at arbejde med børn fagligt og professionelt. Børnerådet hilser kravet om indhentelse af straffeattest velkomment, da dette forhåbentlig kan medvirke til at højne kvaliteten på anbringelsesområdet.   

Lovforslaget vil medføre, at det præciseres, at socialtilsynets beføjelser også vedrører den samlede indsats, som tilbuddet leverer. Børnerådet mener, at dette må være en selvfølge, men det er positivt at få det præciseret. I den forbindelse skal det sikres, at ressourcerne i socialtilsynene til udførelse af denne opgave er til stede, såfremt der ikke er afsat ressourcer til det tidligere.

Mulighederne for ændring af formålsbestemmelser om drift af tilbud for fonde lempes. Børnerådet hilser ændringen velkommen. Når det er svært at ændre formål for en fond, kan det ramme børnene på anbringelsesstedet. Ændring af formålet kan nemlig være relevant og bedst for borgeren, hvis for eksempel et opholdssted for børn og unge ønsker at udvide deres formål, så tilbuddet for disse børn og unge kan fortsætte, når de bliver voksne. Dette gør sig særligt gældende for børn med handicap og/eller nedsat psykisk funktionsevne. Barnet kan dermed blive i velkendte og trygge rammer, selv når det overgår til voksenlivet, hvilket er til barnets bedste.

Med venlig hilsen

Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef