Høringssvar 2018

13. april 2018

Der bør tages særlige hensyn til mindreårige asylansøgere i behandling af klager over afslag på asyl

Forslag til procedure for Flygtningenævnets behandling af klager over afslag på asyl vedrørende umodne mindreårige asylansøgere.

03. april 2018

Brud på den særligt udvidede underretningspligt bør straffes efter gældende lovgivning i straffeloven

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af lov om social service
(Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt)

28. marts 2018

Børnerådet støtter forslaget om udskydelse af forældelsesfristen i sager om vold mod børn i hjemmet med visse bemærkninger

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af straffeloven
(Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet mv.)

12. marts 2018

Børnerådet hilser forslaget om Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer velkomment med visse ændringer

Børnerådets kommentar til forslag om ”Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer”

09. februar 2018

Vurderinger vedrørende barnets bedste skal indgå i sager om udvisning af kriminelle udlændinge

Høring over ændring af udlændingeloven
(Skærpelse af reglerne om udvisning af kriminelle udlændinge)

01. februar 2018

Uddannelsessteder og klageinstans skal have en vejledning til behandling af klager om mobning

Børnerådets kommentar til udkast til bekendtgørelse om behandling af klager til DCUM om mobning og lign.

05. januar 2018

Børnerådet tilslutter sig ønsket om et styrket tilsyn med de frie grundskoler

Børnerådets kommentarer til lov om ændring af lov om friskoler mv. (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler)