Børnerådet støtter forslag om ændring af forældreansvarsloven i sager om forældre, der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet

19-10-2018

Ændring af forældreansvarsloven -Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet.

Børne- og Socialministeriet
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København

19.10.2018
J.nr. 3.6.15/amc

Børnerådet hilser forslaget velkomment og hæfter sig særligt ved formuleringen om, at afgørelser om forældremyndighed, bopæl og samvær, når en forælder er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Udfoldelsen af begrebet barnets bedste i de almindelige bemærkninger er i den forbindelse fornuftig.

Børnerådet havde gerne set, at der på side 19 i de almindelige bemærkninger var en uddybning i forhold til vurderingen af forælderens alvorlige misbrug eller alvorlige psykiske lidelse, da dette i praksis kan være svært at vurdere, men kan være særdeles alvorligt for et barn.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef