Børnerådet kan tilslutte sig forslaget om indhentelse af børneattest

28-09-2018

Børnerådets kommentar til udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest i forbindelse med servicelovens §§ 83, 83 a og 86

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

28. september 2018
J.nr. 3.7.27/sgh

Børnerådet tilslutter sig forslaget, der har til formål at undgå yderligere tvivl om, hvornår der skal indhentes børneattest i forbindelse med ansættelse af personer, der yder hjælp efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef