Børnerådet hilser ændringer i lovgivning om plejefamilier velkomne med visse kommentarer

29-06-2018

Ændringer i lovgivningen vedrørende plejefamilier

Børne- og Socialministeriet
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København

29.06.2018
J.nr. 3.7.27/amc


Børnerådet understreger vigtigheden af, at også børnene oplever, at kvaliteten i lige præcis deres plejefamilie er høj, samt at plejefamilien matcher det enkelte barns behov. Med dette udgangspunkt hilser rådet ændringerne velkomne.

Plejefamilier modtager i dag langt mere behandlingskrævende børn, end for blot 10 år siden. Det stiller højere krav til plejefamilien, og derfor må et omfattende grundkursus, sikret videreuddannelse og tilstrækkelig supervision og sparring være obligatorisk. Derudover bør det tilpasses plejefamiliens behov, så der aldrig bliver tale om, at barnet ikke får det bedst mulige udgangspunkt for anbringelsen.

I den forbindelse er der yderligere et opmærksomhedspunkt, som Børnerådet ikke kan læse en prioritering af i forslaget: at det sikres, at den enkelte sagsbehandler kan navigere imellem de fire nye plejefamilietyper. Det er helt afgørende, at matchningen af barn og familie prioriteres samt ledsages af ressourcer, så sammenbrud i anbringelserne minimeres. Derfor skal barn og plejefamilie udredes bedst muligt med henblik på at fastlægge, hvor og hos hvem de bedste rammer for, at barnet vil trives og udvikle sig, findes. Den intensive indsats i starten af forløbet er i den forbindelse også understøttende for en vellykket anbringelse.

Børnerådet kan med tilfredshed konstatere, at de konkret godkendte plejefamilier afskaffes. At alle plejefamilier nu omfattes af Socialtilsynets godkendelse og tilsyn er efter Børnerådets opfattelse det helt rigtige skridt. Det bør tilstræbes, at samtlige plejefamilier har samme høje kvalitet og faglighed samt evner at rumme barnet, og hvor det er påkrævet: at yde den socialpædagogiske behandling, som barnet måtte have brug for. Samt at kvaliteten for et barn i en plejefamilie er lige høj, uanset i hvilken del af landet, barnet bor.

Supervision og rådgivning bør være adskilt fra vederlagsdrøftelser, og Børnerådet bifalder derfor, at det sikres, at en anden person, end den der forhandler vederlag, forestår støtten overfor plejefamilien. Dette kan forhåbentlig give plejefamilierne ro og overskud til at varetage deres opgaver overfor plejebarnet.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef