Høringssvar 2018

05. januar 2018

Børnerådet tilslutter sig ønsket om et styrket tilsyn med de frie grundskoler

Børnerådets kommentarer til lov om ændring af lov om friskoler mv. (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler)