Høringssvar 2018

19. oktober 2018

Børnerådet støtter forslag om ændring af forældreansvarsloven i sager om forældre, der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet

Ændring af forældreansvarsloven -Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet.

01. oktober 2018

Indførelsen af et ungdomskriminalitetsnævn risikerer at få store kontraproduktive konsekvenser

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet ved indførelsen af et ungdomskriminalitetsnævn mm.

28. september 2018

Børnerådet kan tilslutte sig forslaget om indhentelse af børneattest

Børnerådets kommentar til udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest i forbindelse med servicelovens §§ 83, 83 a og 86

18. september 2018

Unge mellem 15 og 17 år skal kende deres rettigheder og have vejledning, når de tager stilling til organdonation

Børnerådets kommentarer til forslag om ”Ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelateret forskning på hjernedøde samt obduktion af personer under 50 år, der dør pludseligt og uventet”

10. september 2018

Børnerådet mener, at strafcelle bør afskaffes helt for unge under 18 år

Børnerådets kommentar til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen

29. august 2018

Lovforslag om obligatoriske sprogprøver for børnehaveklasseelever fra udsatte boligområder er problematisk og tangerer diskrimination

Børnerådets kommentarer til forslag til ændring af folkeskoleloven mv.
(Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder m.m.)

24. august 2018

Børnerådet efterlyser en børneperspektiveret analyse af forældres overvågning af børn i forslag om ændring af straffeloven

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af straffeloven m.v.
(Freds- og ærekrænkelser)

10. august 2018

Børnerådet støtter specifikke anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier

Børnerådets bemærkninger til anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier