Høringssvar 2017

19. januar 2017

Uhensigtsmæssigt at ændre børneattestordningen

Børnerådets kommentar til udkast til bekendtgørelse om ændring af kriminalregisterbekendtgørelsen