Høringssvar 2017

26. juni 2017

Oplysningsindsats frem for strafskærpelse, når det gælder spredning af billeder på de sociale medier.

Børnerådets kommentarer til Betænkning nr. 1563/2017 om freds- og æreskrænkelser

01. maj 2017

Minimumskrav for tilsyn af indkvarteringssteder skal øge børns retssikkerhed

Børnerådets kommentar til supplerende høring vedr. ændring af udlændingeloven lov om voksenansvar mv. (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge)

27. april 2017

Børnerådet anbefaler ikke kriminalisering af børne-sexdukker

Børnerådets udtalelse vedrørende sexdukker, der ligner børn, og fiktiv børnepornografi.

09. marts 2017

Børn på børnecentre bør have samme rettigheder som anbragte unge

Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge, herunder husordener, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og anbringelse uden for indkvarteringsstedet, m.v.)

21. februar 2017

Afvisning af asylansøgere ved grænsen skal altid vejes op imod barnets bedste

Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen)

21. februar 2017

Vejledning om bl.a. tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere i behandling.

Børnerådets kommentarer til vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.

15. februar 2017

Skærpede krav til permanent ophold kan presse flygtningene

Høring over ændring af udlændingeloven (skærpelse af reglerne om tidsubegrænset ophold)

08. februar 2017

Børnerådet opfordrer til mere arbejde med trivsel frem for flere faglige tests i folkeskolen

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om obligatoriske nationale tests i folkeskolen

31. januar 2017

Børn skal sikres gode, gratis tandplejetilbud og sammenhæng i behandlingsforløb på hospitaler

Børnerådets kommentarer til høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonordningen)

20. januar 2017

Barnets bedste handler også om fællesbarnets interesse, når myndighederne behandler udenlandske ægteskabssager

Høring over udkast til vejledning om behandling af ægteskabssager