Vejledning om bl.a. tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere i behandling.

21-02-2017

Børnerådets kommentarer til vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København

20.02.2017
J.nr. 3.4.4./sbd

Børnerådet takker for muligheden for at kommentere på ovenstående vejledning.

Idet der henvises til tidligere afgivne svar, har Børnerådet ingen kommentarer til den aktuelle vejledning.

Se venligst:
Høring omhandlende gravide kvinder med misbrug (2015)
Høring omhandlende gravide med misbrug (2016)

Med venlig hilsen

Per Larsen Trine Krab Nyby
Formand for Børnerådet

Trine Krab Nyby
Souschef